Ambasada Slovenije u BiH: Prve isplate štedišama Ljubljanske banke do kraja ove godine


Slovenija je nakon dobijanja dokumentacije sarajevske podružnice Ljubljanske banke (LB) u Sarajevu dobila garanciju predstavnika vlasti Republike Srpske, da će joj biti omogućen i pristup do arhiva Ljubljanske banke u Banjoj Luci. Slovenija zato ocjenjuje, da će zadnji dio potrebne dokumentacije dobiti početkom oktobra 2016. godine, što bi omogućilo prve isplate štedišama još pred kraj ove godine.
Ambasada Slovenije u BiH: Prve isplate štedišama Ljubljanske banke do kraja ove godine

Slovenija želi još jednom pojasniti da već duže vrijeme nastoji dobiti pristup dokumentaciji sarajevske podružnice Ljubljanske banke. To joj je potrebno za verifikaciju deviznih depozita i odlučivanje o zahtjevima štediša, koji su trenutno još odloženi, navodi se u saopćenju ambasade Slovenije u BiH.

Skeniranje dijela arhiva, koji se nalazi u Sarajevu je završeno. Kopija ove dokumentacije je već bila predata Ministarstvu za finansije Republike Slovenije.

“U završnoj fazi je i dogovaranje u vezi sa pristupom arhivu Ljubljanske banke u Banjoj Luci. Po garancijama predstavnika tamošnjih vlasti procjenjujemo, da će skeniranje zadnjeg dijela raspoloživog arhiva Ljubljanske banke biti završeno početkom oktobra 2016., što bi prve isplate štedišama omogućilo već pred kraj ove godine”, poručuju iz abbasade Slovenije.

Posebno je naglašeno da je za verifikaciju i odlučivanje o deviznim depozitima štediša Ljubljanske banke nadležan isključivo Fond Republike Slovenije za nasljedstvo. Štediše, koji su zahtjeve već predali pri Fondu, iste ne trebaju ponovo predavati. Fondu je potrebno javiti samo u slučaju ukoliko su se podaci o podnosiocu u međuvremenu promijenili (prije svega kontakt adresa, podaci o računu na koji će biti izvršena isplata i podaci o deviznom depozitu).

“Slovenija dosljedno i sukladno sa usvojenom legislativom izvršava presudu u predmetu Ališić. Dokumentaciju, dobivenu iz arhiva u BiH, Slovenija će koristiti na isti način kao podatke štediša Ljubljanske banke u Hrvatskoj, za koje postupci verifikacije neometano teku. Republika Slovenija je do sada izdala više od 8. 000 informativnih izračuna u ukupnoj vrijednosti od 91 milion eura, od čega je 4. 900 štediša isplaćeno u ukupnoj vrijednosti od 61 milion eura”, navodi se u saopćenju.

klix.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published.