Grad Zagreb traži četvero zaposlenika od kojih i višeg savjetnika gradonačelnika za kulturu


Potencijalni zaposlenici moraju imati visoku stručnu spremu iz društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti, najmanje godinu radnog iskustva, te poznavati rad na računalu.

Grad Zagreb raspisao je javne natječaje za četvero zaposlenika, među kojima i za posebnog višeg savjetnika/savjetnicu gradonačelnika Milana Bandića za kulturu.

Od posebnog višeg savjetnika gradonačelnika za kulturu – specijaliste Izvan ustrojstvenih jedinica, traži se bude magistar, odnosno stručni specijalist struke s područja društvenih ili humanističkih znanosti, najmanje osam godina radnog iskustva, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz područja kulture.

Traže se i njegovi istaknuti rezultati u području povezanom sa samoupravnim djelokrugom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta, objavljeni znanstveni i stručni radovi, poznavanje rada na računalu. Uvjet magistra, odnosno stručnog specijaliste, ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Grad traži i dva viša suradnika za rad gradske četvrti i mjesnih odbora. Potencijalni zaposlenici moraju imati visoku stručnu spremu iz društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti, najmanje godinu radnog iskustva, te poznavati rad na računalu.

Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama.

poslovni.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.