Ovo su poslovi od kojih trebate bježati


Samo 16 posto ispitanika je reklo da njihova karijera negativno utječe na zdravlje.

Istraživanjem je obuhvaćeno oko 1.600 Amerikanaca koji su procjenjivali kakav utjecaj odabrana karijera ima na njihovo zdravlje.

Kako piše b92, samo 16 posto ispitanika je reklo da njihova karijera negativno utječe na zdravlje, te da je ovaj postotak mnogo veći za određene delatnosti.

Prema tim podacima, najštetnijim karijerama izloženi su: radnici u maloprodaji – 26 posto,građevina i vanjski radovi – 23 posto, radnici u proizvodnji – 21 posto, medicinski radnici – 19 posto.

Najveće poteškoće u radu su imale osobe koje su brinule o kemikalijama i zagađenjima, kao i o nečistom zraku i povredama na radu.