Studija / Čuvajte se! Ovo su najzastupljenije bolesti kod bh. stanovnika


Kardiovaskularne bolesti zastupljene su kod oko 17 posto stanovništa Federacije BiH, a iz te grupe vodeća je hipertenzivna bolest srca (izazvana direktnim ili indirektnim utjecajem povišenog krvnog tlaka).

Studija o stanju zdravlja stanovništva u FBiH iz 2012. godine pokazuje da 42 posto odraslog stanovništva ima potencijalnu hipertenziju. Hipertenzija je nešto više zastupljena kod muškarca nego među ženama.

Kardiovaskularne bolesti su najzastupljenije u ukupnom mortalitetu. Prema dijagnozama, pet vodećih uzroka smrti od bolesti srca i krvnih žila, od 2010. do 2014., su moždani udar i kardiomiopatija koje pokazuju trend blagog pada; srčani zastoj, akutni infarkt miokarda te primarna hipertenzija, koja bilježi trend značajnog povećanja.

Prema spolu, u 2014. muškarci su najčešće umirali od akutnog infarkta miokarda, moždanog udara, srčanog zastoja, kardiomiopatije i hipertenzije.

U istom razdoblju žene u FBiH najčešće su umirale od moždanog udara, kardiomiopatije, srčanog zastoja, primarne hipertenzije i akutnog infarkta miokarda.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH upozoravaju da je visoki krvni tlak prvi na listi rizičnih faktora za kadiovaskularne bolesti. Zovu ga „tihi ubica“ zbog toga što obično nema znakova upozorenja ili simptoma, te mnogi nisu svjesni da imaju povišeni tlak.

Na Svjetski dan srca organizirana je akcija u kojoj se apeliralo na svijest stanovništva da shvate važnost zdravog načina prehrane i tjelesne aktivnosti te štetnosti pušenja po zdravlje, a bilo je riječi i o načinima prestanka i odvikavanja od pušenja.

Svjetski dan srce obilježava se radi upozoravanja na rastuću pojavnost kardiovaskularnih bolesti, a ovogodišnji slogan je “Pokreni svoj život”.

radiosarajevo.ba