Više od 750 vojnika učestvuje u vježbi “Brzi odgovor 2016”


Sve rezervne snage koje učestvuju u vježbi ”Brzi odgovor 2016” stigle su u Bosnu i Hercegovinu i dočekane su u bazi Butmir u Sarajevu.Mnogi konvoji proteklih dana prošli su kroz BiH pokazujući sposobnost EUFOR-a da brzo premjesti trupe širom zemlje. Ujedinjeno Kraljevstvo je koristilo teretni avion Antonov 124 za strateški prevoz do Aerodroma Sarajevo. EUFOR je pokazao da, u slučaju potrebe, može pozvati robusne snage u kratkom roku.U međuvremenu su sve jedinice: Multinacionalni bataljon EUFOR-a, četa iz Oružanih snaga BiH, Taktički manеvarski bataljon KFOR-a koji čine portugalski i mađarski vojnici, četa rezervnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva raspoređene na veliko regionalno područje za obuku na Manjači blizu Banja Luke.Više od 750 vojnika i 70 vozila је trenutno smještenо u šatorskom naselju u kasarni OSBiH “Mika Bosnić”.Isturena operativna baza, koju je sagradila austrijska inžinjerijska četa, sada je u potpunosti spremna za koordinaciju zadataka dobijenih od EUFOR-ovog Tima za kontrolu vježbe.

U toj isturenoj bazi nalazit će se svi vojnici i operativni centar Multinacionalnog bataljona.Tokom prve faze vježbe, različite jedinice su izvodile internu obuku na nivou voda, čete i bataljona. Tokom druge faze, sve trupe su objedinjene u multinacionalnu brigadu, koja trenutno izvodi obuku i djeluje prema zadacima i incidentima koje im zadaje Tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade EUFOR je sposoban da djeluje prema većim i naprednijim scenarijima koji se pred njega postavljaju. Svi elementi snaga vršili su izviđanje i osmatranje šireg područja, saopćili su iz EUFOR-a i Oružanih snaga BiH.Glavni zadatak novoformirane brigade je da tokom vježbe ”Brzi odgovor 2016” uvježba različite scenarije. Obuka je u početku bila niskog nivoa, uključujući patroliranje u vozilima i pješice i rad na kontrolnim punktovima, a zatim je intenzivirana kako bi uključila mnogo složenije zadatke. Jedan od tih zadataka je osiguranje sastanaka visokih zvaničnika na pregovorima, kao i evakuacija civilnog stanovništva u slučaju bilo kakve povećane prijetnje po sigurnost.

U skladu sa datim smjernicama, vojnici će uvježbavati upotrebu minimalne sile u cilju održanja sigurnog i stabilnog okruženja.Jedan od ključnih rezultata vježbe je da omogući EUFOR-u i svim zemljama učesnicama da, u slučaju poziva, izvode veće operacije podrške miru na nivou brigade u zemlji i inozemstvu.U misiji EUFOR-a operacija “Althea” trenutno učestvuju vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je pomoć Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci kako bi ovladali naprednim sposobnostima za djelovanje na nivou brigade. To omogućava OSBiH da daju svoj doprinos operacijama podrške miru u zemlji i inozemstvu i sveobuhvatnој EU strategiji za BiH, saopćili su iz EUFOR-a i Oružanih snaga BiH.
Izvor: Fokus.ba