U BiH prošle godine najviše uložile Hrvatska, Holandija, Turska i Luksemburg


Korupcija, neefikasan administrativni aparat, politička nestabilnost i zastoji u privatizacijskim procesima samo su neki od razloga zašto je nivo stranih investicija u BiH na nezadovoljavajućem nivou. Naša zemlja nalazi se na dnu svih svjetskih listi koje rangiraju uslove i lakoću poslovanja.
Prema informacijama kojim raspolaže Vijeće ministara BiH, prošle godine u Bosnu i Hercegovinu najviše je investirala Hrvatska i to 161 milion KM. Odmah iza susjedne zemlje nalazi se Holandija sa 87 miliona KM, zatim Turska sa 64 miliona KM i Luksemburg sa 62 miliona KM investicija.
Značajna ulaganja ostvarile su i države poput Austrije (37 miliona KM), Italije (30 miliona KM), Rusije (28,4 miliona KM) i Kuvajta (27,6 miliona KM). Iz priloženih podataka vidi se da u našu zemlju i dalje najviše ulažu države koje su članice Evropske unije.
Djelatnosti u okviru kojih je u 2015. godini registrovano najviše stranih ulaganja jesu finansijske uslužne djelatnosti osim osiguranja sa 161,4 miliona KM, telekomunikacije sa 56,8 miliona KM, proizvodnja hemikalija i hemijskih sredstva sa 56,2 miliona KM, poslovanje nekretninama (48,2 miliona KM), trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (47,3 miliona KM) i upravljačke djelatnosti, odnosno savjetovanje u vezi s upravljanjem (36 miliona KM).
“Nivo stranih investicija u BiH je na nezadovoljavajućem nivou. Rekordan godišnji priliv u posljednjih 20 godina (11,6 posto od BDP-a) ostvaren je u 2007. godini zahvaljujući privatizaciji velikog državnog preduzeća”, navode iz Vijeća ministara BiH.
Naime, samo dvije godine poslije nivo direktnih stranih ulaganja u našu zemlju bio je sedam puta manji, a razlog tome su djelimično i efekti recesije.
“Do danas BiH nije uspjela privući strane investicije koje bi bile približno nekadašnjem nivou”, ističu iz Vijeća ministara BiH.
Navode i da su brojne prepreke i manjkavosti koje za posljedicu imaju nezavidan nivo stranih investicija u BiH, ne samo u 2015. godini, nego i kroz višegodišnji period. Bezbroj puta isticani problemi i smetnje za investicijska ulaganja jesu politička nestabilnost, loše poslovno okruženje, kompleksna i komplikovana organizacija i način funkcionisanja države, neefikasan administrativni aparat i zastoj u privatizacijskim procesima.
“Uz dobro poznate birokratske probleme u BiH je i dalje zastupljen visok stepen korupcije što je svakako jedan od ključnih elemenata koji odbija strane investitore”, dodaju iz Vijeća ministara BiH.
Relativno malo bh. tržište koje je uz to ekonomski nejedinstveno i rascjepkano svim svojim podjelama i sistemima odlučivanja prekomplikovano je za investitore kojima je ostvarivanje profita osnovni motiv kod donošenja odluka o izboru mjesta ulaganja.
“Internacionalni kapital dolazi tamo gdje ima političku i pravnu sigurnost, stimulativnu poresku politiku i stabilne, predvidive i transparentne uslove poslovanja, što nije slučaj sa BiH. BiH je iza svih država regije i na dnu svih svjetskih listi koje rangiraju uslove i lakoću poslovanja”, navode iz Vijeća ministara BiH u odgovoru na zastupničko pitanje.

abc.ba