Općina Centar / Mladima za pokretanje vlastitog biznisa 100.000 KM


Općina Centar ponovo će pomoći mladima koji su nezaposleni da pokrenu svoj vlastiti biznis.

S ciljem poticanja zapošljavanja mladih Općina Centar Sarajevo već drugu godinu pruža finansijsku podršku iz svog budžeta najboljim poslovnim projektima namijenjenim razvoju poduzetništva i samozapošljavanju mladih sa njenog područja kroz sufinasiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa. Za tu namjenu u ovogodišnjem općinskom budžetu obezbijeđeno je 100 hiljada maraka.

Pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Općine Centar za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, koja mogu iznositi do 15.000 KM po poslovnom planu, imaju stanovnici općine Centar do 35 godina starosti koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih koju vodi Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Na osnovu Odluke o poticaju zapošljavanja mladih iz sredstava budžeta Općine Centar, koju je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće Centar, sa tim projektom se krenulo prošle godine i u budžetu je obezbijeđeno 50 hiljada maraka. Nakon objavljenog javnog poziva i provedene procedure bespovratna sredstva su odobrena za pet kandidata čiji su biznis planovi ocijenjeni kao najbolji.

Ove godine na javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata namijenjenih razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih, koji je bio objavljen u maju i ostao otvoren dva mjeseca, u propisanom roku prijavila su se 22 kandidata sa njihovim biznis planovima.

Postupak ocjene biznis planova i dodjele bespovratnih sredstava Općine Centar za poticaj zapošljavanja mladih provodi komisija, u skladu sa utvrđenim kriterijima i mjerilima. Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih je obradila sve prispjele zahtjeve odnosno biznis planove i jednoglasno donijela odluku da na intervju i prezentaciju poslovnih planova pozove 18 kandidata čiji je kvalitet biznis plana ostvario iznad 60 bodova.

“Nakon što su krajem septembra kandidati prezentirali njihove biznis planove pomenuta komisija je, u skladu sa propisanim kriterijima, pripremila odluku prema kojoj bi bespovratna sredstva dobilo 10 do 12 mladih budućih poduzetnika sa kojima će u narednih mjesec dana biti potpisani ugovori. Važno je istaći da sve veći broj mladih ne želi više čekati priliku da se zaposle u administraciji, nego žele sami pokrenuti biznis, a Općina Centar je jedina koja im daje priliku da to ispune, na čemu smo veoma zahvalni”, rekao je Amer Kapo koji je kao vijećnik i predsjednik Komisije Općinskog vijeća Centar za pitanja mladih bio inicijator ovog projekta, te dodao da se iskreno nada da će Općina Centar ovaj projekt nastaviti i ubuduće.

radiosarajevo.ba