Vraćanje kazaljki / Da li će se u BiH promijeniti način računanja vremena?


Iako su neke zemlje, poput Rusije i nedavno Republike Turske uvele stalno ljetno računanje vremena i neće primjenjivati vraćanje kazaljki na satovima u skladu sa zimskim računanjem, to se u Bosni i Hercegovini, po svemu sudeći, još neće dogoditi.
Posljednje nedjelje u oktobru doći će do prelaska na zimsko računanje vremena, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 računati kao 2 sata.
“Jasno se može reći da ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se u BiH promijeni način računanja vremena, uključujući i “pomjeranje sata”, jer smo dio Evrope u kojoj o tome nema nikakvih naznaka takve vrste”, mišljenje je ekonomskog analitičara Igora Gavrana.
On je kazao da bi ideja da sama BiH i pomisli na ovakve izmjene bila potpuno nerazumna i ničim opravdana.
“Nema apsolutno nikakvih naznaka o tome i to se neće desiti uskoro, a niti ikada, ako se isto ne dogodi u EU, odnosno Evropi”, ističe Gavran.
Kada je riječ o ekonomskim efektima, pojašnjava da su oni bili izvorni povod uvođenja ove mjere pomjeranja vremena, odnosno motivacija je bila ušteda energije zbog produžavanja trajanja dana.
“Taj argument i danas je validan, uz dodatni argument da je ovaj sistem već toliko dugo u primjeni da se manje može govoriti o ‘promjeni’, a više o stabilnosti i stalnosti njegove primjene. Negativni argumenti su gubici u produktivnosti i uticaj na psihu i bioritam čovjeka u periodu pomjeranja vremena, međutim, pošto se ove promjene uvijek dešavaju vikendom i ovaj argument protiv je upitan. Sve kvantifikacije, pozitivne i negativne, mahom su procjene i prepotstavke, pa je teško uporediti dvije konkretne cifre ‘za’ i ‘protiv'”, podvlači Gavran.
Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ističu da je pitanje računanja vremena u Federaciji BiH uređeno Zakonom o računanju vremena.
Pojašnjavaju da je spomenuti zakon temporalnog karaktera, s obzirom na to da je njime propisano da će se primjenjivati do donošenja zakona o računanju vremena Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, u Federaciji BiH nisu planirane izmjene spomenutog propisa, kojim bi se pitanje računanja vremena samo za ovaj entitet uredilo na drugačiji način – kazali su u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

radiosarajevo.ba