Privremena mjera / U Crnoj Gori isključeni Viber i WhatsApp


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore naložila je svim telekomunikacionim operatorima da isključe mogućnost korištenja aplikacija Viber, WhatsApp i drugih sličnih servisa.
Ovi servisi su tokom dana upotrijebljeni za neželjenu komunikaciju sa korisnicima.
Prema nalogu Agencije, operatori su dužni da sprovedu tu mjeru u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, koji predviđa da je komunikacija za potrebe direktnog marketinga dozvoljena samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.
Mogućnost korištenja servisa kao što su Viber i WhatsApp biće isključena dok Agencija posebnim nalogom ne odredi da se takva zabrana suspenduje.
Kompanije Crnogorski Telekom, Telenor i M:tel nisu ustupale podatke o svojim korisnicima i poštuju najstrože sigurnosne standarde i procedure zaštite korisnika i njihovih podataka.

radiosarajevo.ba