Čuvajte zdravlje / Genetski modificirana hrana – znate li rizike?


Svjetski dan hrane, 16. oktobar, obilježen je i u Banja Luci.

Centar za životnu sredinu je ovaj dan posvetio genetski modifikovanim organizmima (GMO) s namjerom da se javnost upozna sa rizicima koje njihova upotreba nosi.

Pored toga, Centar za životnu sredinu je 17. oktobra dostavio Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH potrebnu dokumentaciju za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine.

“Centar je u avgustu dostavio dopis Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa inicijativom za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju, te ponudio svoju punu podršku i pomoć u procesu pripreme za ratifikaciju. Ratifikacijom GMO amandmana osigurao bi se pristup informacijama i učešće građana u procesu donošenja odluka o namjernom unošenju i stavljanju na tržište genetski modifikovanih organizama u BiH”, podsjetila je Marina Kuburić iz Centra za životnu sredinu.

Svjetski dan hrane je u Banja Luci obilježen projekcijom dokumentarnog filma o budućnosti hrane, koji se bavi problemom GMO u ishrani i ulogom biotehnoloških korporacija na tržištu hrane.

„Svjetski dan hrane se obilježava 16. oktobra, te smo simbolično na ovaj dan napravili korak naprijed u informisanju i podizanju svijesti građana o GMO, podjelom letaka na Trgu Krajine u Banjaluci. Nadamo se da će nadležne institucije shvatiti važnost i hitnost ove inicijative, kako bi GMO amandman na Arhusku konvenciju bio ratifikovan što prije od strane Bosne i Hercegovine. Time bi se stvorili uslovi za aktivno informisanje i učešće građana u donošenju odluka o ovim životno važnim pitanjima“, istakla je Marina Kuburić.

Kampanja za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju od strane Bosne i Hercegovine provodi se uz finansijsku podršku fondacija GEKKO i Grassroots iz Njemačke.

radiosarajevo.ba