Novi pravilnik o testiranju vozača na alkohol i droge u BiH


Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko, u saradnji s organima nadležnim za zdravstvo i organima nadležnim za unutrašnje poslove, donio je pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisusutva opojnih sredstava u organizmu.Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak uzimanja uzoraka krvi i urina od učesnika u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj je bilo poginulih ili povrijeđenih lica ili je nastala veća materijalna šteta u cilju utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava.Policijski službenik učesnika u saobraćajnoj nezgodi, kod kojeg je potrebno utvrditi koncentraciju alkohola ili prisustvo opojnih sredstava u organizmu, provodi u zdravstvenu ustanovu radi podvrgavanja pregledu doktora medicine i uzimanju uzoraka krvi i urina, piše u novom Pravilniku.

Pregled obavlja doktor medicine na osnovu zahtjeva koji podnosi policijski službeni koji doktoru medicine predaje dva primjerka zapisnika o pregledu doktora medicine i uzimanju uzoraka krvi i urina, a uzimanje uzorka krvi venepunkcijom obavlja zdravstveni radnik pod nadzorom doktora medicine koji je obavio pregled.Uzimanju uzorka krvi i davanju uzorka urina prisustvuje policijski službenik, u cilju osiguranja vjerodostojnosti uzorka, a policijski službenik mora biti istog spola kao učesnik saobraćajne nezgode.Ukoliko se zahtijeva utvrđivanje koncentracije alkohola, od učesnika saobraćajne nezgode, uzimaju se jednostruki uzorci krvi i urina.Prilikom uzimanje uzoraka krvi iz tijela poginule osobe, krv se uzima iz dubokih vena (femoralne vene) pri čemu se koristi pribor iz člana 6. ovog Pravilnika. Dodatni pribor koji se koristi ne smije biti kontaminiran etanolom, dietileterom, benzinom, jodnom otopinom koja sadrži etanol ili drugim sredstvima koja sadrže etanol, piše između ostalog u novom Pravilniku koji je već stupio na snagu.

Izvor: krupljani.ba