Posao: Zaštitar (m/ž)


Securitas BH je najveća grupacija agencija za zaštitu lica i imovine u BiH. Imamo preko 2500 klijenata i 1800 zaposlenih koji čuvaju više od 5000 lokacija.
 
Oglas
za zapošljavanje na radno mjesto
 
ZAŠTITAR
za područje FBiH 
 
Morate ispunjavati slijedeće uslove:
  • biti državljanin Bosne i Hercegovine,
  • posjedovati Certifikat za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine,
  • imati minimalno srednju stručnu spremu,
  • da se protiv vas ne vodi krivični postupak,
  • da niste osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da niste proglašeni odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja.
Prijave možete slati putem opcije PRIJAVI SE NA OGLAS ili dostaviti putem pošte kao i lično na adresu: Bačići 15, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava za posao”. 
 
Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 061/490-109
 
Mi ulažemo u naše uposlene.
Lokacija:područje Federacije Bosne i Hercegovine
Broj pozicija:200
Datum objave:18.10.2016.
Trajanje oglasa:30 dana (ističe 17.11.2016.)