(FOTO) IGRANJE SA LJUDSKIM ŽIVOTIMA: Transplantirani pacijenti bez neophodnih lijekova


Upravni odbor Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH i grupa transplantiranih pacijenata FBiH uputili su zahtjev na nekoliko nadležnih institucija za dobijanje lijekova u skladu s preporukama nadležnih ljekara specijalista, odnosno u ovim slučajevima nadležnih transplantacijskih centara, piše bh. novinska agencija Patria.

Ovakvih pacijenata u FBiH je oko stotinu od čega ih pola živi u Kantonu Sarajevo te im je ograničenjima u Odluci o pozitivnoj i magistralnoj listi lijekova KS onemogućena primjena neophodnog lijeka.

Udruženje se obratilo Ministarstvu zdravstva KS, Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Vladi FBiH, Vladi KS u kojem se navodi da transplantirani pacijenti ne mogu dozvoliti reduciranje ili preskakanje terapije.

– Stavljanje ograničenja odnosno zabrane dobijanja lijekova sa A i B liste za ove pacijente direktni je atak na živote naše populacije.

a

Iz Ministarstva zdravstva KS u odgovoru koji potpisuje ministrica Zilha Ademaj navodi se da članovi Udruženja imaju potrebe za dužom upotrebom lijeka nego što je to utvrđeno smjernicama.

– Komisija za lijekove je stava da se trebate obratiti ZZO KS i u saradnji sa konzilijem ljekara definisati posebne izuzetke i specifičnosti te omogućiti članovima upotrebu pojedinih lijekova u periodu u kojem je neophodna primjena lijeka za provođenje terapije, a što podrazumijeva duži period od od propisanog Smjernicama – kaže Ademaj.

Ovo Ministarstvo uputilo je zahtjev ZZO KS krajem septembra. No, ZZO KS ranije je već odgovorilo Udruženju pozivajući se na Odluku o pozitivnoj i magistralnoj listi lijekova KS prema kojoj su utvrđene smjernice korištenja lijeka osiguranika za koju bolest, koliko dugo i pod kojim okolnostima može koristiti lijek na teret Zavoda te ih odbili za dalje korištenje lijeka na teret Zavoda.

– Ukoliko raspolažete validnom medicinskom dokumentacijom kojom dokazujete da su vaše potrebe za predmetnim lijekom u skladu sa smjernicama i indikacijama iz Odluke molimo da nam dostavite kako bismo ponovo razmotrili vaš zahtjev – navodi se.

Doživotna terapija

Najveća prijetnja transplantiranim pacijentima je rano odbacivanje transplantiranog organa pod uticajem sopstvenog imunog sistema. Zbog toga pacijenti moraju da uzimaju lijekove koji će suprimirati imuni odgovor i spriječiti odbacivanje. Odbacivanje novog bubrega vodi u gubitak transplantiranog organa i povratak na dijalizu. Za pacijente sa transplantiranim srcem, jetrom ili plućima, gubitak transplantiranog organa predstavlja momentalni rizik po život. Obično se primjenjuje kombinacija nekoliko imunosupresivnih lijekova, a terapija je doživotna.

cazin.net