JAVNI KONKURS: Potreban viši asistent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću


Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos saradnika u zvanju višeg asistenta na područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost i Interdisciplinarne humanističke nauke, grane Lingvistika engleskog jezika i Kultura i civilizacija engleskog govorog područja.

Više informacija potražite na fotografiji u prilogu.

a

cazin.net