Slovenija treba stranu radnu snagu


Vlada treba početi razmišljati o aktivnoj politici privlačenja radne snage iz inozemstva

Zbog negativnih demografskih trendova i visokog udjela radno neaktivnog stanovništva Slovenija mora razmišljati o privlačenju radne snage iz inozemstva, naveo je direktor vladinog ureda za makroekonomske analize (UMAR) Boštjan Vasle.

Vlada po njegovim riječima treba početi razmišljati o aktivnoj politici privlačenja radne snage iz inozemstva, povećati udio radno aktivnog stanovništva, ali osigurati i nova sredstva za financiranje mirovina i sustava socijalne zaštite. Prema projekcijama, broj radno aktivne populacije u Sloveniji sa sadašnjih 1,3 milijuna past će u 2050. godini na samo 800.000.

poslovni.hr