Svečanost u Zetri: Blizu 5.500 diplomanata i magistranata UNSA okitilo se diplomama i priznanjima 


Rektor UNSA Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakulteta i akademija promovisali su 5.491 diplomanta i magistranta u prisustvu njihovih porodica, rodbine i prijatelja.

Svim završenim studentima prvog i drugog ciklusa studija uručene su diplome, dok je 166 najuspješnijih odlikovano posebnim priznanjem Zlatnom i Srebrnom značkom te Poveljom Univerziteta u Sarajevu. Zlatnu značku primilo je 35 diplomanata, Srebrnu 40, a Povelju UNSA sedam.

Najbolji student prvog ciklusa studija u 2016. godini sa prosjekom 10,00 je Selver Pepić sa Prirodno-matematičkog fakulteta.Među studentima drugog ciklusa studija 24 magistranta odlikovana su Zlatnom značkom, 44 Srebrnom, a sedam Poveljom Univerziteta.

Najbolji student drugog ciklusa studija sa prosjekom 9,98 je Mirza Ibrahimović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.U integriranom studijskom programu prvog i drugog ciklusa jedan student je odlikovan Zlatnom, šest Srebrnom značkom, a jedan Poveljom UNSA.

Rektor Škrijelj je podsjetio da je Univerzitet u Sarajevu najstariji u BiH i da je, uprkos teškim događajima u bliskoj prošlosti, ostao najveći i najznačajniji u našoj zemlji i regiji sa 25 fakulteta i akademija, četiri naučna instituta, četiri pridružene članice, tri univerzitetska centra i pet ostalih članica te univerzitet koji je do danas promovisao više od 160.000 diplomanata, više od 16.000 magistranata i više od 3.000 doktora nauka.

“Na svom putu ka Evropskoj uniji BiH treba ispuniti značajan broj uvjeta koje postavlja EU, a među najvažnijim je razvoj ustanova visokog obrazovanja sa ciljem približavanja evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja. Obrazovanje je otvoren i dinamičan sistem koji se neprestano mijenja i nadograđuje, a u 21. vijeku nova očekivanja i novi zahtjevi rapidno rastu. Od univerziteta se očekuje da postanu jaki, autonomni, inkluzivni i da pružaju obrazovanje koje se temelji na istraživanju te omogućava učenje koje će predstavljati odgovor predstojećim izazovima”, istakao je rektor i najavio izradu novih nastavnih planova i programa te izmjene postojećih imajući na umu jačanje visokog školstva kvalitetnim obrazovnim sadržajima.

Izvor: klix.ba