BiH: Više od 600.000 ljudi živi od 3 KM dnevno


Povodom reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini danas je u Hotelu Zenica održana II stručna konferencija socijalnih radnika u BiH gdje su učesnici govorili o problemima s kojima se susreću radnici na terenu u radu sa porodicama te prednostima koje će donijeti reforma.

Osnovni cilj konferencije je utvrđivanje i predlaganje jasnih i učinkovitih rješenja i odgovora na proces reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini. Današnja konferencija bila je prilika za diskusiju i razmjenu dobrih praksi i novih naučnih saznanja sa mogućnošću jačanja saradnje svih institucija u oblasti socijalne zaštite. Pored domaćih eksperata konferenciji su prisustvovali i regionalni stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, Republike Srbije i Republike Hrvatske.

Jedan od predavača na današnjoj konferenciji je i profesor Željko Papić koji je istakao da je najveći izazov socijalnih radnika kako savladati siromaštvo u Bosni i Hercegovini gdje više od 600.000 ljudi živi sa 3-5 KM dnevno. On je dodao da je reforma neophodna kako bi se stvorila socijalna stabilnost, omogućio bar minimum normalnih uslova za korisnike koji su u stanju potrebe te da se pokrene radna aktivacija korisnika.

“Ne možete biti korisnik socijalnog davanja ako ste radno sposobni i na tome je moguće graditi ozbiljnu reformu. Kažu da se daje previše, ali daje se mnogo ispod minimuma. Sredstava ima, ali su pogrešno raspoređena. Čitav reformski paket u agendi ima elemente socijalne osjetljivosti, spominje ključne faktore reforme, a bojim se da će ona biti potisnuta potpuno sa strane. Ovo je važan događaj jer su socijalni radnici prvi i jedini bedem borbe protiv siromaštva u BiH”, dodao je Papić.

Zamjenik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Alexander Chuplygin je kazao kako se postojeći okvir socijalne zaštite u BiH može poboljšati te da se zakoni u entitetima i kantonima različito provode zbog finansijskih ograničenja i drugih subjektivnih faktora.

“Sistem socijalne zaštite treba osigurati minimalne standarde te da se socijalna davanja rasporede u skladu s potrebama. Misija OSCE-a će pokušati podupirati rad državnih tijela, stručnih nevladinih organizacija i akademske zajednice sa ciljem poboljšanja sistema socijalne zaštite u skladu sa preporukama Reformske agende Evropske unije na svim nivoima”, izjavio je Chuplygin.

Jedan od današnjih organizatora događaja je i Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, a predsjednik Saveza Mirnes Telalović je izjavio kako je cilj da aktivno učestvuju u reformi socijalne zaštite. 

“Jačanje sistema, poboljšanje institucija i jačanje korisnika su ciljevi koje težimo realizirati. Ljudi koji su u praksi trebaju i moraju učestvovati u ovom procesu. Nisam pesimista, iako se susrećemo sa brojnim problemima, ali uz učešće svih aktera vjerujem da možemo uspjeti”, izjavio je Telalović.

Današnjoj konferenciji prisustvovala je i predsjednica Asocijacije socijalnih radnika Republike Srbije Ružica Jelisavac koja je istakla da je na tom polju Srbija dosta uradila te da su danas ovdje da prenesu lična iskustva.

“Upravo prenošenje iskustva i dobre praske je glavna ideja ovog regionalnog udruživanja zemalja bivše Jugoslavije koje imaju istu problematiku. Mi radimo sa ljudskim dušama koje trebaju da se snađu u surovom svijetu, prežive, opstanu i podignu svoj kvalitet života”, kazala je Jelisavac.

Predsjednik Saveza udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske Srđan Baralić smatra da je potrebno unaprijediti sistem socijalne zaštite i akcenat staviti na probleme socijalnih radnika koji su prvi front u reagovanju prema krajnjim korisnicima. On je dodao kako je u Republici Srpskoj pored nedostatka novca za socijalna davanja problem i u organizaciji i edukaciji kadrova koji rade u ovom sektoru.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović je poručila kako je naredna godina značajna za njihov resor, a da je konferencija prilika za razmjenu mišljenja i ideja za lakše rješavanje problema. 

“Naredne godine nas čekaju brojni izazovi kao što su deinstitucionalizacija i inkluzija i zato smo danas tu kako bismo otklonili mnoge poteškoće koje ne možemo usaglasiti. Pred nama je donošenje propisa zakona o socijalnoj zaštiti na području Federacije Bosne i Hercegovine i osim toga još dosta posla nas čeka da uradimo”, dodala je Dautbegović.

Dautbegović je istakla kako se Kanton Sarajevo susreće sa problemom nedostatka stručnog kadra u socijalnom radu, ali i u Ministarstvu, zbog čega je Vlada obećala pomoći kako bi se to popravilo u narednom periodu.

Tokom dvije panel diskusije prisutnima su se obratili univerzitetski profesori te stručnjaci koji su se dotakli tema porodice i društva, medija i njihovog značaja u razvoju socijalne zaštite, inkluzije i drugih aktuelnih tema.

abc.ba