Najavljene promjene u polaganju vozačkih ispita u KS, cilj spriječiti malverzacije


Ministar je istakao da je kompletan sistem prilagođen elektronskom sistemu polaganja, što je već najavljeno u junu kada je i prezentiran projekat elektronske učionice za polaganje. 

“Autoškole se selektivno prijavljuju za polaganje i dolaze u centar gdje se nalazi elektronska učionica te pristupaju polaganju. Rezultati se znaju odmah nakon polaganja, a uvid u njih može imati i kandidat. Niko neće imati utjecaja na kandidate te nam je cilj spriječiti svaku zloupotrebu ili malverzaciju. Na isti način se polaže i prva pomoć i praktični dio ispita. Napravili smo aplikaciju kojoj će pristup imati svi ispitivači i kandidati i na sami termin ispita će biti poznat raspored, a praksa je do sada bila da se to zna mnogo ranije, tako da će i u tom dijelu biti spriječene malverzacije“, kazao je Kazazović i dodao da je također cilj ugraditi vanjske i unutrašnje pametne kamere u automobile za polaganje koje će utvrditi na koji način se polaže vozački ispit te će se sve elektronski evidentirati.

“Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je do sada poduzelo niz mjera za unapređenje sigurnosti saobraćaja, a sve s ciljem da se stane ukraj svim vrstama koruptivnih praksi prilikom polaganja vozačkih ispita. Kandidati koji izađu na ispit neće više znati kod koga će polagati i koji će im članovi biti u komisiji. Tu će informaciju saznati nakon dolaska na poligon. Na ovaj način Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade želi prekinuti dosadašnju lošu praksu rada te u korijenu sasjeći korupciju u ovoj oblasti, a sve s ciljem da za volanom sjede što bolje obučeni vozači”, naglasio je ministar Kazazović na današnjoj prezentaciji plana organizacije polaganja vozačkih ispita u KS te dodao da će se na ovaj način prilikom polaganja ispita izbjeći utjecaj bilo kakvih subjektivnih faktora, a ispite će položiti samo oni koji zaista budu znali voziti.

klix.ba
klix.ba

Naveo je da više neće biti klasične podjele testova jer su učionice za polaganje vozačkih ispita elektronski opremljene, tako da će na dan polaganja kompjuterski sistem sam sastaviti pitanja, i to različita za sve kandidate. Kada završe odgovore, odmah će im biti predočeni rezultati jer nema ručnog pregledanja.

U samoj izradi rasporeda polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilima postoje određena pravila koja jasno ukazuju na to da kandidat ne može biti dva puta raspoređen kod istog ispitivača, da jedan ispitivač u toku dana ne bude na ispitu sa istim instruktorom te da ispitivač do dana održavanja ispita ne zna ko su kandidati koji će biti ispitani taj dan.

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade su istakli da je sve spremno za primjenu novog sistema rada te da oni vrlo brzo očekuju dobre rezultate.