U BiH za godinu dana investirano 9 milijardi KM i zaposleno 13.000 ljudi


Primarni cilj stranih kompanija okupljenih u Vijeću investitora u BiH je poboljšanje poslovnog ambijenta kako bi BiH postala magnet za investitore. Kompanije članice VIS-a direktno su investirale devet miljardi KM i zaposlile više od 13.000 ljudi, navedeno je u izvještaju.

Tokom prezentacije Bijele knjige 2015/2016. predsjednik Vijeća Branimir Muidža istaknuo je da čak 71 posto članica smatra poslovni ambijent u BiH vrlo nepredvidivim, dok njih 19 posto klimu smatra umjereno zadovoljavajućom. Ipak, naveo je da nijedan investitor nije izgubio kapital u BiH. 

“Prioriteti koji bi poboljšali ambijent su vladavina prava, reforme obrazovanja, pravna reforma, poticaji za investicije i zapošljavanje te bolji poticajni porezni sistem. Skoro 70 posto članica planira reinvestirati dobit u BiH u periodu od naredne dvije godine, a 80 posto ih planira nova zapošljavanja”, kazao je Muidža. 

Međutim, tokovi direktnih ulaganja su u padu, a BDP je jedan od najnižih u Evropi sa manje od 4.000 eura godišnje po stanovniku. 

“Izvještaj Svjetske banke u oblasti ‘Doing business’ rangira BiH na 81. mjesto, zabilježen je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu. Najkritičnije stojimo u pokazateljima osnivanja kompanija, poreznoj politici i ishodovanju dozvola, gdje i dalje treba 15 procedura i 180 dana”, naveo je predsjednik Vijeća investitora. 

Muidža je naglasio da se Reformska agenda u velikoj mjeri podudara s preporukama te da očekuju da će iste ući u parlamentarne procedure i biti realizirane. Neke od njih se odnose na reformu javne uprave, proširivanje porezne baze, smanjenje sive ekonomije, kao i smanjenje poreznog opterećenja na rad i investicije. Prolazno vrijeme reformske agende nije želio ocjenjivati. 

Važnim reformskim dokumentom Bijelu knjigu je nazvao i premijer FBiH Fadil Novalić, istaknuvši da preporuke pomažu Vladi da u skladu sa svojim ovlastima FBiH učini jednostavnijim i poželjnijim prostorom za investiranje. 

“BDP je u 18 mjeseci narastao za 900 miliona KM. Prema podacima Porezne uprave zabilježen je i rast broja uposlenih za 25 hiljada, a pri tome je prvi put za 20 godina zabilježen i pad broja zaposlenih u javnoj upravi za 2009”, rekao je Novalić.

Premijer je istaknuo da je 2015. godina najuspješnija godina u Federaciji BiH te da je ukupan promet porastao na 42,5 milijardi, a da je BDP sa 17.880 skočio na 18.900 miliona.

“Da bismo poboljšali poslovnu klimu, zakonsku proceduru su prošli Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o privrednim društvima i Zakon o direktnim stranim ulaganjima, dok je radi objedinjavanja i efektivnijeg planiranja investicija u javni sektor usvojen Program javnih investicija”, kazao je premijer Novalić. 

Učesnici su se složili da je država jaka onoliko koliko je jaka i privreda, a da bi ona bila uspješna ključne preporuke se moraju realizirati, a svako rješenje treba biti bolje od onog koje već imamo u zakonu.