JP Elektroprivreda BiH / Elektronska dostava računa – jednostavna, brza i sigurna


JP Elektroprivreda BiH provodi kampanju s ciljem promocije usluge e-račun. Ova usluga kupcima omogućava da umjesto klasične dostave papirnog računa na kućnu adresu, račun za električnu energiju mogu dobivati na e-mail.

Račun za električnu energiju u elektronskom formatu je vjerodostojan i identičan papirnom računu koji JP Elektroprivreda BiH kupcima dostavlja putem pošte.

Izborom elektronske dostave i odricanjem od papirnog računa, kupci električne energije dobijaju brzu i sigurnu dostavu računa i doprinose zaštiti životne sredine.

Kupci JP Elektroprivreda BiH prijavu na uslugu e-račun mogu izvršiti potpisivanjem Izjave o dostavi računa putem elektronske pošte na najbližem naplatnom mjestu Elektrodistribucije ili preuzimanjem Izjave sa web stranice JP Elektroprivreda BiH, koju će popuniti, potpisati i dostaviti na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili poslati na zvanične e-mail adrese Elektroprivrede BIH.

Izjava o dostavi računa putem elektronske pošte i e-mail adrese za njenu dostavu dostupne su na www.elektroprivreda.ba.

JP Elektroprivreda BiH – pouzdan snabdijevač električnom energijom

Sarajevo duže od 70 godina kontinuirano, pouzdano i kvalitetno snabdijeva električnom energijom kupce na prostoru Bosne i Hercegovine.

Vodeća je kompanija na tržištu električne energije u svim vidovima snabdijevanja kupaca. Elektroprivreda BiH posebnu pažnju posvećuje investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, uz stalno podizanje kvalitetata usluga i unapređenje brige o životnoj sredini i dobrobiti zajednice.

Elektroprivreda BiH je društveno odgovorna kompanija koja kupca stavlja u centar pažnje, pružanjem usluge visokog kvaliteta uz konkurentne cijene električne energije. Kao kompanija koja posjeduje tradiciju i iskustvo, pružanjem vrhunskih usluga, opredijeljena je da zadrži svoju poziciju lidera na tržištu električne energije i u budućnosti.

radiosarajevo.ba