Turska najavila bescarinski uvoz novih 15 hiljada tona mesa iz BiH


“Očekuje se da taj režim u naredom periodu bude definisan na trajnim osnovama. To je važna vijest za BiH, jer će doprinjeti proširenju postojećih i ulaganju u nove farme i pojačati sveukupnu ekonomsku aktivnost kod nas”, dodao je Crnadak na press konferenciji u Banjoj Luci

Govoreći o rezutatima svoje posjete Republici Turskoj, 7. i 8. novembra, istakao je da je zajedničko opredjeljenje da se trgovinska razmjena podigne na milijardu dolara, a uvjeren je da će tome doprinijeti i zajedničko trgovačko predstavništvo, koje je sa Srbijom otvoreno u Instanbulu. 

Turska je potvrdila i da će finansijski podržati veći infrastrukturni projekt koji bi povezivao BiH i Srbiju, a Vijeće ministara BiH i Vlada Srbije treba da se dogovore koji će to projekt biti.

Tokom sastanaka u Ankari, kako je naveo, turski funkcioneri su izrazili namjeru da i ubuduće u BiH sarađuju sa sva tri konstitutivna naroda, a njihovo djelovanje kroz razvojnu agenicju TIKA bit će prisutno u oba entiteta.

U narednoj godini planirano je otvranje dva zajednička projekata, ćuprije u Višegradu i kulturnog centra u Trebinju.