Podrška onima koji dugo čekaju posao


U 2017. nastojaće se pružiti podrška teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih osoba, prije svega mladima bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima i ženama

Federalni zavod za zapošljavanje dobio je od Vlade FBiH saglasnost na Program rada za 2017. U fokusu će biti realizacija mjera aktivne politike zapošljavanja kroz različite oblike podrške u zapošljavanju, samozapošljavanju, pripremi za tržište rada, te stručnom usavršavanju i osposobljavanju uz omogućavanje jednakog pristupa za sve na tržištu rada, kao i promovisanje rodne ravnopravnosti.

28 miliona KM

Iz Federalnog zavoda pojašnjavaju da je u okviru realizacije mjera predviđeno sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja osoba iz ciljne grupe i omogućavanja sticanja prvog radnog iskustva, zatim sufinansiranje Start up biznisa – s posebnom podrškom za one koji će djelovati na principima socijalnog poduzetništva, sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede, pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, zapošljavanja Roma, kao i sufinansiranje društveno korisnog rada.
– Za realizaciju tih mjera Finansijskim planom Zavoda za 2017. godinu predviđeno je 28 miliona KM, s tim da se dio sredstava odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera iz 2014, 2015. i 2016. koje dospijevaju na naplatu u narednoj godini. Planirano je da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 8.000 nezaposlenih osoba, pojašnjeno nam je u Zavodu.
Dodaju da su mjere iz Programa rada prilagođene potrebama i zahtjevima tržišta rada i usklađene su sa okvirnim strateškim dokumentima u oblasti rada i zapošljavanja.
– U 2017. godini nastojat će se pružiti podrška teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih osoba, prije svega, mladim osobama bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima i ženama. U fokusu mjera biće i demobilisani borci i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, osobe s invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom, članovi porodica šehida/poginulih branilaca, djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više, osobe dobi preko 40 godina, članovi domaćinstva u kojem nijedan član nije zaposlen, Romi, te samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca, roditelji djeteta sa posebnim potrebama, bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu žrtve nasilja, civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici, liječeni ovisnici i drugi, kažu u Federalnom zavodu.

Analiza tržišta rada

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2017. planirano je 200.000 KM, za sufinansiranja projekata s drugim organizacijama i institucijama Federalni zavod je za 2017. planirao 1,7 miliona KM, a za analizu tržišta rada 30.000 KM.

oslobodjenje.ba