Preduzetnički portal za poslovnu podršku


U Banjoj Luci promovisan je Preduzetnički portal Republike Srpske kao jedinstvena online platforma za poslovnu podršku u RS-u i BiH, te najavljen Drugi forum o privrednoj saradnji …

Srbije i RS-a koji će od 17. do 19. novembra biti održan u Novom Sadu.

Projekat izrade Preduzetničkog portala urađen je u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS-a, a uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.
Resorni ministar Petar Đokić ocijenio je da je ovaj portal važan projekat posredstvom kojeg će se zainteresovani građani i poslovni subjekti informisati o važnim pitanjima iz oblasti poslovanja.

On je naveo da je od registrovanih privrednih društava u RS-u 99,8 posto iz kategorije malih i srednjih preduzeća, što znači da će još dugo ekonomija RS-a počivati na rezultatima koje će ostvarivati ova struktura privrednih subjekata.

“Želja nam je da što je moguće prije i više privrednih subjekata pređe iz kategorije srednjih u velika preduzeća”, rekao je Đokić, prenosi Srna.
Napominjući da RS ima najznačajniju privrednu saradnju sa Srbijom, Đokić je dodao da će Drugi forum o privrednoj saradnji okupiti veliki broj privrednika i da će na bazi iskustava i poslovnih inicijativa govoriti o unapređenju tih odnosa i ekonomije.

oslobodjenje.ba