Pitali smo /Posebne cijene za mlade parove: Kako riješiti stambeno pitanje u KS-u? 


Kada mladi ljudi odluče da stanu pred matičara, moraju na umu imati i rješenje stambenog pitanja.Najčešće se bračni parovi odluče na iznajmljivanje stanova, jer misle  da je to najpovoljnija opcija.

No, u Kantonu Sarajevu u posljednjih devet godina postoje pogodnosti za mlade bračne parove, koji odluče riješiti stambeno pitanje. Uvjeti su jednostavni – da ste starosne dobi do 50 godina, da prvi put rješavate stambeno pitanje i da ste državljani BiH s boravištem u KS-u u posljednje tri godine.Sve drugo su samo kriteriji, u kojim možete biti prvi ili deseti, ali svi, s obzirom na broj stanova, mogu riješiti stambeno pitanje, potvrdio je za Radiosarajevo.ba ministar za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Čedomir Lukić.

“Treba podsjetiti, naravno samim tim i upoznati s onim što Vlada KS-a i Ministarstvo čine u proteklih devet godina. Radi se o prodaji stanova pod povoljnijim uvjetima. Osigurali smo za naše mlade, kako one bez djece, tako i one s djecom pogodnosti a radi se o povoljnijoj cijeni kvadratnog metra stambenog prostora”, ističe ministar Lukić.

No, od nedavno je tu i druga pogodnost u vezi s finansiranjem.”Odlučili smo da damo najširi prostor za njihovo rješavanje. Dakle, parovi ne moraju biti aplikanti prema bankama, u smislu osiguravanja kredita, već to može neko drugi da to učini za njih. Vjerovatno roditelji, porodica, prijatelji… To je druga pogodnost koju smo omogućili”, pojašnjava Lukić.

Lokacije stanova gdje se stalno povećava broj stambenih jedinca su: Novi Grad, na Dobrinji, te općina Vogošća lokalitet Rosulje, kao i centar Ilijaša.S obzirom na to da su ovo najveće investicije svakog pojedinca, to podrazumijeva i teži način omogućavanja sredstava.

“Najčešće rješenje su komercijalni krediti. Sada to može i neko drugi učiniti za aplikante, ali bitno je reći da stanovi na Rosuljama, koje je radio Kantonalni fond za izgradnju stanova, oni imaju vlastitu kreditnu liniju koja podrazumijeva učešće od 30 posto vrijednosti stambene jedince, a ostatak otplata na 60-80 jednakih rata bez kamata. Ta pogodnost nije vezana direktno za projekt, ali jeste za jednog od investitora. Na ostale dvije lokacije, kao i na ovoj, je već spomenuta mogućnost, po volji aplikanata”, govori ministar.Kada je u pitanju starosna granica, na početku ovog projekta bila je za mlade do 35 godina.

“Naravno, kako se situacija godinama kroz ovaj projekt značajno mijenjala, u smislu recesije koja ne zaobilazi cijelu Evropu, imali smo daleko veći broj obilježenih stambenih jedinca u odnosu na aplikacije koje smo dobivali – tako smo morali pomjeriti do granice od 50 godina. Ali u okviru kriterija koji sačinjava rang-listu smo ponovo dali prioritet mladima do 35 godina, koji dobiju veći broj bodova”, priča ministar Lukić.Javni poziv se objavljuje u maju na godišnjem nivou. Nakon prvog mjeseca prikupljanja aplikacija i sačinjavanja rang-liste, nastavlja se trajnim javnim pozivom koji je objavljen i uvijek je dostupan na stranici Ministarstva, odnosno vlade KS-a.

“Mjesečno prikupljamo aplikacije, jer je odlukom definiran da javni poziv provodimo do prodaje posljednje stambene jedinice. S obzirom na to da ih imamo dovoljno u svakom trenutku, i kad broj postaje manji, mi nastavljamo da gradimo nove. Tako je javni poziv trajno otvoren”, govori ministar za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Čedomir Lukić za Radiosarajevo.ba, te ističe:”U ovoj godini se značajno izmijenila situacija za razliku od prethodnih godina kada smo imali od tri do pet aplikacija mjesečno, sada imamo dvostruko više, a u posljednjim mjesecima i više od deset aplikacija.”

Izvor: radiosarajevo.ba