Pravobranilaštvo RS na sudovima izgubilo 19, a odbranilo 46 miliona KM


BANJALUKA – Pravobranilaštvo RS izgubilo je u prošloj godini 688 parničnih sporova “teških” 19,6 miliona KM, dok je dobilo 2.433 predmeta vrijedna 46,5 miliona KM, navedeno je u izvještaju o radu Pravobranilaštva za 2015. godinu.U izvještaju Pravobranilaštva je istaknuto da su parnični predmeti najbrojniji u njihovom radu te da imaju stalnu tendenciju rasta.

“Pravobranilaštvo RS je dobilo 2.433 spora vrijedna 46,5 miliona KM, dok je izgubilo 688 sporova ‘teških’ 19,6 miliona. Na drugi način su riješeni sporovi u 717 predmeta u vrijednosti od 53,8 miliona maraka”, istaknuto je u izvještaju.Na kraju prošle godine ostao je neriješen 9.971 predmet ukupne vrijednosti od čak 1,46 milijardi maraka.

Međutim, vrijednost ovih sporova je i veća s obzirom na to da u izvještaju nije prikazana vrijednost parničnih predmeta koji se odnose na nenovčana potraživanja, kao što su sporovi koji se odnose na svojinu i posjed nepokretnosti, stambeni sporovi i drugi.”Vrijednost ovih sporova je znatno veća u odnosu na prikazane statističke podatke. Takođe, nisu prikazani ni troškovi koji nastaju tokom vođenja sudskih postupaka, kao ni iznos zakonskih kamata koje sudovi dosuđuju, jer Pravobranilaštvo RS nema informacioni sistem koji bi omogućavao izvještavanje po ovom osnovu”, navodi se u izvještaju Pravobranilaštva.

Pravobranilaštvo je lani izjavilo i 618 žalbi na prvostepene presude, dok su udruge stranke žalbe uložile u 281 predmetu.Kada su u pitanju aktivnosti u sporovima koji se vode po tužbama stanovnika FBiH zbog naknade nematerijalne i materijalne štete nastale u ratu, u Pravobranilaštvu su naveli da se ovdje pojavljuje više spornih pravnih pitanja, jer na državnom ni na entitetskom nivou nema propisa kojim bi bila definisana odgovornost za štetu koja nema karakter ratne štete, a potiče iz perioda rata u BiH.

Naglasili su da u većini slučajeva sudovi u FBiH donose prvostepene presude, pozivajući se na krivične presude za ratne zločine kojima su osuđeni pripradnici bivše Vojske RS i političko rukovodstvo RS, utvrđujući odgovornost po opštim pravilima za naknadu štete regulisane Zakonom o obligacionim odnosima.

“Radna grupa je podržala inicijativu građanskih odjeljenja Vrhovnog suda RS, Vrhovnog suda FBiH i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, za hitno donošenje Zakona o prekidu svih sudskih postupaka u BiH za naknadu materijalne i nematerijalne štete, nastale u ratnom periodu, do donošenja posebnog zakona kojim će se urediti pojam i odgovornost za štetu prouzrokovanu u ratnom periodu. Međutim, do izrade ovog izvještaja ništa od gore predloženog nije realizovano”, istaknuto je u izvještaju.

Izvor: nezavisne.com