Praznik u RS-u /Zašto je 21. novembar neradni dan?


U bh. entitetu Republika Srpska 21. novembar 2016. godine, Dan uspostavljanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je entitetski praznik i neradni dan.

U dane praznika bh. entiteta ne rade entitetski organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, poduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Istoimenim Zakonom propisano je da će načelnik općine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su poduzeća, ustanove i druge organizacije s područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika manjeg bh. entiteta i u kom obimu, saopćeno je iz Vlade RS-a.

Izvor: radiosarajevo.ba