Kantonalni sud /Tuča u sarajevskoj sudnici: Povrijeđeni policajci 


U sudnici Kantonalnog suda u Sarajevu došlo je do incidenta u vidu napada na službenike sudske policije i pokušaja ugrožavanja sigurnosti optuženog Dalibora Sulejmanovića.

Naime, službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo su istog dana postupali po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 K 021737 15 K 2 od 28.10.2016. godine vezano za dovođenje optuženog Sulejmanović Dalibora iz prostorija Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo u prostorije Kantonalnog suda u Sarajevu i osiguranje glavnog pretresa.

Na navedenom suđenju, u svojstvu posmatrača prisustvovao je veći broj osoba koji su tokom održavanja glavnog pretresa u više navrata ometali tok suđenja, na što su više puta upozoreni.

Po završenom glavnom pretresu službenici sudske policije su optuženo lice vezali sredstvima za vezivanje, da bi prilikom izvođenja iz sudnice došlo do verbalnog a nakon toga i fizičkog napada na optuženo lice i službenike sudske policije.

Brzom reakcijom službenika sudske policije onemogućeno je ugrožavanje sigurnosti optuženog lica, te su napadači stavljeni pod kontrolu službenika sudske policije, a optuženo lice evakuirano u sigurnu zonu. Tom prilikom došlo je do povređivanja nekoliko službenika sudske policije i lica koja su izvršila napad, a pružanje medicinske pomoći i utvrđivanje stepena povreda je u toku.

O navedenom događaju obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i MUP Kantona Sarajevo, čijim policijskim službenicima je s ciljem dalje obrade i dokumentiranja događaja izvršena predaja osoba koje su učestvovale u incidentu.

Više informacija o ovom događaju bit će poznato nakon provođenja istrage.

Izvor: radiosarajevo.ba