Štede na ulaganjima, povećali budžet za plate


SARAJEVO, BANJALUKA – Iako je u skladu s aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom i sprovođenjem Reformske agende planirana ušteda u budžetu BiH za 2017. godinu, brojne stavke povećane su u odnosu na tekući budžet.

Tako je, na primjer, prema Prijedlogu budžeta koji je upućen u parlament BiH, došlo do povećanja na stavkama za plate i naknade zaposlenima u državnim institucijama za ukupno 5,8 miliona maraka. Povećanje je, između ostalog, obrazloženo povećanjem koeficijenata zaposlenima u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji, obračunom beneficiranog i minulog staža u Ministarstvu odbrane, te većim brojem zaposlenih u još nekoliko državnih institucija i planiranim obavezama.

Ipak, najveća pojedinačna stavka će biti isplate spoljnog duga. Naime, država, entiteti i Brčko distrikt će naredne godine isplatiti 31 odsto više na ovoj stavci u odnosu na 2016. godinu. Ukupan spoljni dug koji dolazi na naplatu u 2017. godinu iznosi čak 1,1 milijardu maraka i veći je za 240 miliona maraka.

S obzirom na to da je budžet, u skladu sa budžetskim okvirom 2017 – 2019. godinama isti u iznosu od 950 miliona maraka, ne računajući spoljni dug, i uštede i troškovi postignuti su “tumbanjem” pojedinačnih stavki, pa su neke institucije izvukle deblji, a neke kraći kraj.

Tekući troškovi će takođe biti uvećani, pa je planirano da oni budu veći za 6,8 miliona maraka, dok se istovremeno štedi na kapitalnim izdacima, koji su, inače, u svakoj državi važni za strateške projekte. Na ovoj stavci će država uštedjeti 13,7 miliona maraka.

Kako je objašnjeno, ukupni materijalni troškovi veći su za pet miliona maraka zbog isplata Microsoft lincence, povećanja putnih troškova i još nekoliko dodatnih izdataka.

Što se tiče pojedinačnih institucija, na budžetu odbrane uštedjeće se oko 5,2 miliona maraka, Centralnoj izbornoj komisiji BiH oko četiri miliona, Agenciji za identifikaciona dokumenta oko 3,3 miliona, Upravi za indirektno oporezivanje 2,8 miliona, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu 1,3 miliona, te kod još nekoliko institucija, a ukupne uštede na institucijama će iznositi 7,3 miliona maraka.

Uštede kod CIK-a su razumljive, s obzirom na to da se, kako nam je objasnila Maksida Pirić, portparol te institucije, svake druge godine budžet umanjuje za četiri miliona jer se tada ne održavaju izbori.

Istovremeno, više novca će u svojim budžetima moći planirati OBA, koja će dobiti 2,9 miliona maraka više, Ministarstvo spoljnih poslova BiH 1,1 milion, Ministarstvo civilnih poslova za 670.000, dok će ukupno više novca biti u iznosu od 6,5 miliona maraka.

Perica Stanić, direktor SIPA, nam je rekao da je do umanjenja budžeta toj instituciji došlo jer neće biti realizovani neki projekti planirani za 2017.

“U ovom trenutku ne možemo krenuti s radom na tim projektima, pa smanjenje neće ugroziti naše funkcionisanje. Mislim da smo kvalitetno planirali budžet i nemamo nekih većih zamjerki”, rekao nam je Stanić.

Marina Pendeš, ministarka odbrane BiH, kratko nam se javila s aerodroma rekavši da uštede u njenom resoru neće ugroziti njegovo funkcionisanje.

Ratko Kovačević, portparol UIO BiH, kaže da su planiranim budžetom dobili čak nešto više novca za tekuće izdatke, a da je smanjenje višegodišnjih kapitalnih ulaganja za 2017. uslijedilo zato jer je u skladu s dinamikom ulaganja veći iznos na toj stavci utrošen za 2016. godinu.

Dokument u kojem je obrazložen budžet za 2017. godinu završen je u optimističnim tonovima. Naime, kako je procijenjeno, BiH će narednih nekoliko godina doživjeti veliki ekonomski rast.

“Na osnovu analize makroekonomskih kretanja u BiH u prethodnom periodu predviđa se realna stopa rasta 3,4 odsto u 2017, 3,8 odsto u 2018. i četiri odsto u 2019”, navedeno je u dokumentu. Iskazani optimizam temelje na osnovu planiranog rasta privatne potrošnje, investicija i izvoza u narednim godinama.

U Svjetskoj banci su nam odgovor o tome koliko su zadovoljni reformama u javnoj upravi u BiH obećali u ponedjeljak, a u Međunarodnom monetarnom fondu su objasnili da će se saopštenjem obratiti tek kada ode Misija MMF-a, koja se još nalazi u zemlji.

A ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda juče je Misiji Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Nadim Ilahi, predstavio plan štednje i glavne prioritete budžeta za narednu godinu.

Plan štednje predstavljen je nakon sastanka s ministrima finansija Republike Srpske Zoranom Tegeltijom i Federacije BiH Jelkom Miličević.Bevanda je istakao da je kreiranje budžeta uvijek praćeno velikim zahtjevima budžetskih korisnika, ali da se Ministarstvo pridržavalo globalnog fiskalnog okvira i dokumenta okvirnog budžeta.

Naglašeno je da su povećani iznosi institucijama koje imaju više obaveza u procesu evropskih integracija, ali i da sve druge institucije imaju dovoljno sredstava kako bi nesmetano obavljale svoje aktivnosti.

Dobitnici:

OBA: +2,9 miliona maraka

MIP: +1,1 milion

MCP: +670.000,

Ukupno: +6,5 miliona maraka

Gubitnici:

MO: -5,2 miliona maraka

IDDEEA: -3,3 milina maraka

UIO BiH: -2,8 miliona

SIPA: -1,3 miliona

Ukupno: -7,3 miliona maraka

Izvor: nezavisne.com