E.R.M COMPANY CAZIN: Novi ispitni termini u decembru


Obavještavamo polaznike PU Centra za obrazovanje odraslih E.R.M Cazin i sve zainteresirane da će se ÖSD ispiti iz  njemačkog jezika održati u sljedećim terminima : 

Cazin -18./19.12.2016 ( Medresa ” Džemaluddin Čaušević ” ) 

Velika Kladuša – 30.12.2016  ( JU I srednje škole “Dr.Husein Džanić ” )

Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i kopiju lične karte ili pasoš i kopiju pasoša te ukoliko imaju položen/položene dio-dijelove ispita trebaju ponijeti diplomu/diplome o položenom dijelu/dijelovima ispita ili potvrdu/šifru ispitivača i broj testa.

Prijave na ispit možete izvršiti u prostorijama Centra za obrazovanje odraslih E.R.M svakim radnim danom od 08:00 do 18:00 h 

Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 037-511-911 / 060-315-2835.

cazin.net