Mektić: BiH će do kraja godine ispuniti sve preporuke FATF-a 


Bosna i Hercegovina nije na crnoj listi Evropske unije i do kraja godine ispunit će preostale preporuke Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), koje se odnose na usvajanje novog Krivičnog zakonika RS-a, te uspostaviti registar NVO-a, da bi se spriječilo pranje novca i finansiranje terorizma – istakli su danas ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nakon razgovora u Banjoj Luci.Ministar Mektić uvjerava da je BiH vrlo blizu ispunjavanja prepruka FATF-a te da bi bila šteta da se taj posao ne okonča do kraja ove godine i time ugroze građani, institucije i kompanije.

U RS-u je već utvrđen novi Krivični zakonik, koji uvažava sve preporuke iz Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.I ministar Kasipović je naveo da nije tačna nedavna informacija Udruženja banaka BiH u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije.

Naglasio je da će RS ispuniti svoj dio obaveza da bi se otklonila opasnost da se BiH nađe na crnoj listi.-Obaveza je da se u okviru krivičnog zakonodavstva RS-a na precizan način reguliraju pitanja terorizma i druga koja moga dovesti do finansiranja terorističkih aktivnosti – pojasno je Kasipović ističući da je završena radna verzija novog Krivičnog zakonika RS-a i u narednih 15 dana taj zakon utvrdit će Vlada RS-a i uputiti u parlamentarnu proceduru.

Kasipović i Mektić su razgovarali i o uspostavi državnog registra NVO-a, udruženja i fondacija radi izbjegavanja dvostrukih ili trostrukih registracija.-Moramo imati jasan i transparentan uvid u taj sektor i razgovarali smo kako da ispunimo taj uslov na način da se ne ulazi u nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH – dodao je Mektić.

Dodao je i da Federacija BiH treba da usvoji zakon o vrijednosnim papirima.Vijeće ministara BiH demantiralo je nedavno informaciju Udruženja banaka u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije, navodeći da se BiH nalazi na sivoj listi što, kako navode, predstavlja značajnu razliku.

FATF predstavlja najistaknutije međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma jer je zaduženo da prati sve pojave u vezi s pranjem novca (uključujući zakonodavstvo, finansijske i druge mjere koje se preduzimaju u tom cilju), a posebno nove i savremene načine pranja novca.

Osim toga FATF sačinjava izvještaje i daje preporuke.

Izvor: avaz.ba