BiH / Državne agencije zapošljavaju: Otvorene desetine radnih mjesta, plaće do 1.545 KM


Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u srijedu je raspisala novi Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje.

Riječ je o više od 40 radnih mjesta koja su otvorena na različitim pozicijama, a uvjeti i detalji ovog Javnog oglasa objavljeni su na stranicama Agencije za državnu službu BiH.

Kako je navedeno, otvorena su radna mjesta na pozicijama:

1/01 Viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole
1/02 Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima
1/03 Viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza
2/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
2/02 Viši stručni saradnik za praćenje jedinstvenog računa
2/03 Stručni saradnik za poslove analize
3/01 Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost
3/02 Viši stručni saradnik za carinske postupke
3/03 Stručni saradnik za kontrolu
3/04 Stručni saradnik za zabrane i ograničenja
4/01 Stručni saradnik za poslove registracije
4/02 Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreznih obveznika
5/01 Viši stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera
5/02 Viši stručni saradnik za izvještaje i statistiku
5/03 Viši stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme
5/04 Viši stručni saradnik za internet usluge
5/05 Viši stručni saradnik za sigurnost sistema
5/06 Viši stručni saradnik za korisničku podršku poreznog podsistema
5/07 Stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema
5/08 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
5/09 Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreznog podsistema
2/04 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
2/05 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu
3/05 Stručni saradnik za kontrolu
4/03 Stručni saradnik za podršku i registraciju
4/04 Stručni saradnik-inspektor
4/05 Stručni saradnik za obradu poreznih prijava
5/10 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
2/06 Stručni saradnik za oduzetu robu
4/06 Stručni saradnik-inspektor
5/11 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
2/07 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
3/06 Viši stručni saradnik za carinske postupke
3/07 Šef Carinske ispostave Neum
3/08 Viši stručni saradnik-vođa smjene
3/09 Stručni saradnik-carinski inspektor
4/07 Stručni saradnik-inspektor
5/12 Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
2/08 Viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima
4/08 Stručni saradnik-inspektor.
Za ova radna mjesta ponuđene su plaće u iznosima između 998,95 do 1.545,99 KM, a sve uslove i detalje možete pronaći OVDJE

 

radiosarajevo.ba