Prezentacija ‘Protokola o vakcinacijskim reakcijama’ u Rimu


Udruženje roditelja teško bolesne djece u BiH izradilo je nacrt “Protokola o vakcinacijskim reakcijama”, a njegovu prvu javnu prezentaciju imat će u Rimu 24.2.

Predsjednica Udruženja Jagoda Savić kazala je u razgovoru za Fenu kako se često događa, da kada neko dijete umre nekoliko sati nakon cijepljenja, doktori znaju reći da uzrok nije cjepivo, iako nisu imali nikakve dokaze da cjepivo zaista nije bilo uzrok smrti. Time su se, smatra ona, cjepiva neosnovano oslobađala od odgovornosti.

Takva praksa davanja neprovjerenih i činjenično neutemeljenih izjava o cjepivima, ističe Savić, trebala bi se zaustaviti. Iz tog razloga, Udruženje predlaže drastični zaokret u ispitivanju reakcija na cjepiva, usvajanjem obavezujućeg pravnog akta o postupanju kod vakcinacijskih reakcija za doktore i tužitelje.

  • Cilj Protokola je da se nakon smrti djece koja prime vakcinu ili nakon što ostanu trajni stopostotni invalidi, izvrše potrebne mikrobiološke i kemijsko-toksikološke analize bočica vakcine i humanih uzoraka (najčešće krv, likvor, urin). Takvim analizama bi se dokazalo postoji li uzročni odnos između primljene vakcine i naglog pogoršanja zdravlja – kazala je Savić.

Po njezinim riječima, laboratorijske analize koje bi se obvezno trebale uraditi obuhvaćaju ispitivanja antigena korištenog u cjepivu, konzervansa koji je stavljen u cjepivo, kao i njezinih dodatnih kemijskih sastojaka.

Za neželjene učinke najčešće je krvi ljudski faktor

U Protokolu je navedeno kako se posebna pažnja treba skrenuti na obdukcijski nalaz umrle djece, odnosno na ispitivanje uzoraka mozga na okolnosti probijanja krvno-moždane barijere, potom upale moždane ovojnice i akumuliranje kemijskih sastojaka cjepiva u mozgu djece, posebno metala kao što su aluminij hidroksid, aluminij fosfat, polisorbat 80 i živa, kao i prisutnost antigenskih virusa i bakterija u moždanoj tekućini djece. Također, po Protokolu bi se ispitivale i greške ljudskog faktora kod davanja i skladištenja cjepiva.

Navedeno je kako je za značajan broj neželjenih učinaka cjepiva više kriv ljudski faktor nego samo cjepivo. Među tim faktorima najčešći su nepravilno skladištenje, zatim sekundarno zagađenje, pogrešna procjena stanja djeteta, nepostupanje po uputama, pogrešan ubod, nepotpun navod o sadržaju, nepotpun navod o posljedicama, loša kontrola dokumenta o cjepivu, kao i loš kalendar cijepljenja.

Loša kontrola doniranih cjepiva

Za sve laboratorijske analize koje nisu odmah poduzete, a mogle su rasvijetliti medicinske činjenice o zdravstvenom stanju djeteta nakon cijepljenja, treba se tereti postupajući liječnik za nečinjenje, odnosno sprječavanje dokazivanja, smatra Savić.

  • Postupajući liječnici najčešće sami ne naručuju one vrste laboratorijskih analiza koje bi bilo prikladno uraditi kako bi se utvrdilo činjenično stanje, a niti daju upute roditeljima da ih sami urade. Medicinsko osoblje bi se drugačije ponašalo kad bi im kazna za prikrivanje činjenica bila privremena ili trajna suspenzija s radnog mjesta ili privremena ili trajna zabrana obavljanja djelatnosti – kazala je predsjednica Udruženja roditelja teško bolesne djece u BiH.

Dodala je kako u Bosnu i Hercegovinu ulazi određena količina doniranih cjepiva kojima nedostaje kompletna procedura kontrole sigurnosti i farmakoloških svojstava.

Po njezinom mišljenju, zbog takvih slučajeva, tužitelj bi trebao bez odlaganja pribaviti sve relevantne informacije direktno od donatora cjepiva ili od proizvođača putem međunarodnih sudskih zamolnica.

Udruženje je Nacrt protokola, kojega je spreman svima ustupiti na uvid, poslalo na preko tisuću adresa pravnih subjekata u Federaciji BiH, a od 1. ožujka nacrt će primiti i oko 680 pravnih subjekata u Republici Srpskoj.

  • Cilj je ovako širokog obuhvata da se prikupe savjeti, prijedlozi i primjedbe koji bi popravili kvalitetu teksta prije nego što ga neki ovlašteni predlagač uputi nadležnom organu u službenu proceduru. Tako je npr. čak 840 odvjetnika u FBiH pokazalo veliki interes za vođenje parničnih postupaka za naknadu štete za oštećenje zdravlja, a zahvaljujući Nacrtu protokola imaju i uputu kako voditi takav postupak s aspekta medicinskog prava – kazala je Svić.

Veliki otpor prema MMR cjepivu

Govoreći o cjepivu i otporu prema cijepljenju, Savić je kazala kako se otpor roditelja najčešće javlja protiv MMR cjepiva – cjepiva protiv malih boginja, zaušnjaka i rubeole (Measles, Mumps, Rubella).

  • Belgijska farmaceutska industrija investirala je pet milijardi eura u medijsku kampanju MMR vakcine i pokušava je trajno uvesti u zemlje Balkana i Europe kako bi povratila novac uložen u kampanju, a zatim osigurati i profit od prodaje. Naši epidemiolozi i pedijatri su nažalost pohlepni, a ‘šakom eura’ lako je kupiti njihove javne izjave – kazala je Savić, ustvrdivši kako je liječnička etika u BiH na najnižoj razini u zadnjih 50 godina.

Po njezinim riječima, dokle ide obmanjivanje roditelja govori podatak da pobornici MMR cjepiva obmanjuju građane netočnim informacijama kao što je ona da se u Japanu djeci već sedam godina ne daje MMR cjepivo, a da je autizam ipak u porastu.

  • Izjava izvorno potiče od dr. Hideo Honda iz Rehabilitacijskog centra Yokohama, gdje je rađena studija o MMR vakcini i autizmu. Točno je da se u Japanu više ne koristi trovalentna MMR vakcina. Međutim, Dr. Hiroki Nakatani, direktor odjela za zarazne bolesti u Ministarstvu zdravstva, rada i dobrobiti Japana navodi da se u Japanu tih sedam godina koriste jednokomponentne vakcine, što znači da jedna vakcina sadrži samo antigen malih boginja, druga samo antigen zaušnjaka, a treća samo antigen za izgradnju imuniteta protiv ospica i da se te tri vakcine daju odvojeno – pojasnila je Savić.

Sastav cjepiva ‘tabu tema’ u društvu

Govoreći o informiranosti roditelja o sastavu cjepiva koje se daju djeci u BiH, Savić je kazala kako roditelji o njihovom sastavu znaju vrlo malo jer je sastav cjepiva ‘tabu tema’ u društvu.

  • Umjesto da u hodnicima domova zdravlja na zid okače deklaracije proizvođača vakcina, na prste jedne ruke mogu se nabrojati domovi zdravlja koji o tome uopće progovore prije nego zabodu iglu u tijelo nekog djeteta – ustvrdila je Savić.

Istaknula je kako roditelj ima pravo znati da npr. MMR cjepiva koje su upisane u Registar lijekova BiH, Priorix tetra i MMR II Merck Sharp& Dohme BV, sadrže 16 kemijskih sastojaka od kojih su neki: neomicin, natrijum bikarbonat, fenol crvenilo, sorbitol, natrijum fosfat, saharoza, hidrolizovani svinjski želatin, fetalni goveđi serum sa sukrozom, Eagleov medijum, fosfatni glutanat, mononatrijum-L-glutanat i rekombinantni humani albumin a Priorix 12 kemijskih sastojaka odkojih su neki: aminokiseline, laktoza, manitol, neomicin sulfat, 9 mg sorbitol, fenolno crvenilo, natrijev kloridkalcijev klorid, kalijev hidrogenfosfat.

  • Te podatke niko ne može negirati jer su preuzeti iz službenih deklaracija proizvođača spomenutih vakcina. Tko garantira da će se svi ti sastojci u roku od sedam dana izlučiti iz dječjeg organizma? Isto tako, ko garantira da neizlučeni neće stvarati nova kemijska jedinjenja ili kemijske spojeve jer se dječja krv nakon vakcinacije ne testira u kemijskom laboratoriju u slučajevima kada ostavi posljedice po zdravlje – kazala je predsjednica Udruženja roditelja teško bolesne djece u BiH, koje djeluje od 2009. godine i ima 262 člana.

(Vijesti.ba)