3 stvari koje su važne za žrtve nasilja: Što im točno donosi Istanbulska konvencija i na što će se Hrvatska obvezati?


Vlada je u saborsku proceduru uputila Istanbulsku konvenciju s interpretativnom izjavom koja bi trebala umiriti sve one koji strahuju od rodne ideologije. “Skrivenih namjera nema”, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
Što točno Hrvatskoj donosi Istanbulska konvencija i na što se njome Hrvatska obvezala kad je riječ o žrtvama nasilja, koje su u cijeloj raspravi zbog rodne ideologije pale u drugi plan, pojasnila je ministrica demografije i obitelji Nada Murganić. Ponovila je kako je osnovni cilj dokumenta zaštita žrtve.

“Potvrđivanjem konvencije stvorit će se daljnje pravne pretpostavke za učinkovitiju primjenu domaćeg zakonodavstva. Cilj je suzbiti sve oblike diskriminacije koja je često korijen nasilja. Važno je pojačati prevenciju i preventivne mjere, a konvencija daje veći naglasak na zaštitu žrtve”, kazala je ministrica na sjednici Vlade.

Tri su osnovne stvari koje bi u praksi trebale pomoći boljoj zaštiti žrtava obiteljskog nasilja:

  • jačanje mreže psihosocijalne pomoći, jačaju se mogućnosti savjetodavnih aktivnosti, tzv. halo telefona i mjesta na kojima će se moći prijaviti nasilnika.

  • Hrvatska se obvezuje da će se širiti autonomne kuće, da će se širiti skloništa gdje će se žrtve s djecom moći skloniti od nasilnika te osnažiti ženu da se zajedno s djecom može ekonomski osamostaliti traženjem zaposlenja i stanova

  • kažnjavanje počinitelja – pravednije kazne, ali i psihosocijalni i rehabilitacijski programi prema počiniteljima u cilju sprječavanja recidiva.

Ministrica je naglasila kako je u Istanbulskoj konvenciji prvi puta definirano što je nasilje u obitelji.

“Označavaju se sva djela seksualnog, psihičkog, fizičkog i ekonomskog nasilja koje se događa u obitelji ili kućanstvu ili između bivših, ali i sadašnjih partnera ili bračnih drugova neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom, što je naročito važno”, istaknula je.

Za primjenu Istanbulske konvencije u ovoj su godini osigurana financijska sredstava u iznosu od 71,8 milijuna kuna, a za 2019. je predviđeno 70,5 milijuna kuna.

dnevnik.hr