Autorska Prava


Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene euskola.com prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene euskola.com. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene euskola.com, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Odricanje od odgovornosti

Euskola.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene euskola.com, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja Web-magazina euskola.com, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene euskola.com.

Korištenjem sadržaja internet stranice euskola.com korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj na vlastitu odgovornost.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za aktualnost, tačnost i potpunost informacija sadržanih na internetskoj stranici, uključujući tehničke informacije, podatke, prijevode tekstova drugih stranica i objave prenesene s drugih stranica ili autorske tekstove. Podaci predstavljeni na euskola.com mogu u međuvremenu biti izmijenjeni ili se u međuvremenu može doći do novih saznanja s kojima nismo upoznati.

Pravo na izmjene sadržaja, usluga i Uslova korištenja

Web-magazin euskola.com zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na domeni euskola.com bez obaveze prethodne najave.
Web-magazin euskola.com zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni euskola.com.

Linkovi na druge web stranice

Euskola.com sadrži linkove na web stranice trećih osoba. Web-magazin linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan domene euskola.com. Sadržaj izvan domene koristite na vlastitu odgovornost. Euskola.com ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni euskola.com mogu se koristiti samo za potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Euskola.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod).

Autoru pripada autorsko pravo na njegovom djelu činom ostvarenja djela (prema aktuelnom lokalnom i međunarodnom pravu) bez ispunjavanja bilo kakvih formalnosti kao što su primjerice registracija ili depozit djela. Bilo kakav depozit djela nema utjecaja na stjecanje autorskog prava.

Ukoliko smatrate da je Web-magazin euskola.com na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: [email protected], slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji će biti uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Politika privatnosti i zaštita podataka

Euskola.com u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Web-magazin se obavezuju da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene euskola.com te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, nikada, ni na koji način.
Web-magazin može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korištenja domene (isključivo podaci o računaru i podaci o internet-provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Web-magazin koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao samu web stranicu i njene sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio onima koji je posjećuju. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među određenim kategorijama posjetioca.

Euskola.com se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, euskola.com može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama.

Web-magazin euskola.com nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada ili nekog drugog neovlaštenog pristupa dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Stupanje na snagu

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja.
Zadnja izmjena: 31. 01. 2018

Izrazi kao domena, portal, web-magazin se odnose na web stranicu euskola.com i sadržaje koji se na njoj nalaze.