BBI banka otvorila konkurs za 100 stipendija za region centralne i istočne BiH


Ovaj region obuhvata teritoriju Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona, te općine: Čajniče, Novo Goražde, Rudo, Višegrad, Rogatica, Pale, Sokolac, Istočna Ilidža i Istočno Sarajevo, Lukavica, Sokolac i Han Pijesak.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ili na web stranici BBI dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom «Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel – Region 5 – centralne i istočne BiH » lično/osobno predajom u prostorijama filijale BBI u Sarajevu i poslovnice u Goraždu slijedeće dokumente:

1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
2. Kopija rodnog lista;
3. CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
4. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
5. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine);
6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca;
7. Odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
8. Kućnu listu;
9. Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);
10. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.); 
11. Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti zaprimane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave zaprimljene do četvrtka, 29.12.2016. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: [email protected]