KONKURS ZA UWC STIPENDIJE


UWC Nacionalni komitet BiH poziva učenike 2. razreda četverogodišnjih srednjih škola u BiH da apliciraju za UWC stipendije u školskoj 2016/2017.
Koledži ujedinjenog svijeta su škole internatskog tipa u kojima se nastava izvodi na engleskom jeziku uz obavezno pohađanje sati maternjeg jezika.
UWC Nacionalni komitet BiH ove godine nudi ukupno 35 stipendija i to:
UWC Mostar, BiH – 30 stipendija
UWC Adriatic, Italija – 1 stipendija
UWC Dilijan, Armenija – 1 stipendija
UWC Atlantic College, Velika Britanija – 1 stipendija
UWC Robert Bosch College, Njemačka – 1 stipendija
UWC Li Po Chun, Kina, Hong Kong – 1 stipendija
Zainteresirani kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
– biti državljani BiH, imati stalno prebivalište u BiH i pohađati školu u BiH u posljednjih 5 godina
– dijeliti vrijednosti i ideale UWC pokreta (www.uwc.org)
– imati izvrstan opći uspjeh u školi uz dobro poznavanje engleskog jezika (minimalni prosjek ocjena 4.0)
– biti aktivni u lokalnoj zajednici i vannastavnim aktivnostima
– biti spremni predstavljati BiH u međunarodnom okruženju
Aplikacijski formular sa uputstvima za popunjavanje, kao i sve potrebne informacije možete pronaći na našoj webstranici www.uwcmostar.ba.
Prijave se primaju do 18.02.2016.

Prijave slati preporučeno poštom i elektronskim putem.
UWC Nacionalni komitet BiH
Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru
Španski trg 1
88 000 Mostar
Kontakt telefon: 063/288 743 (svaki radni dan od 10:00 -12:30)
E-mail: [email protected]
DETALJI O STIPENDIJAMA
1. UWC MOSTAR, (BiH) – 30 stipendija
Stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, ispitne troškove, udžbenike i školski pribor i zdravstvene troškove.
Stipendija ne uključuje:
– Putne troškove do Mostara
– Troškove odštete 50 KM godišnje
– Džeparac
– Naknade za univerzitetske aplikacije
– Moguće dodatne troškove tijekom projektnog tjedna
2. UWC ADRIATIC (Italija) – jedna puna stipendija
Stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, te udžbenike i zdravstveno osiguranje.
Stipendija ne uključuje:
Putne troškove do Italije
Džeparac
Grafički kalkulator
Depozit za odštetu (200 Eura)
Troškove projektnog tjedna (200 Eura godišnje)
3. UWC ATLANTIC ( Velila Britanija – Wales) – jedna puna stipendija
Stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, te udžbenike.
Stipendija ne uključuje:
Putne troškove do Velike Britanije
Džeparac
Troškove prijave u Uredu za strance
Troškove projektnog tjedna
4. UWC DILIJAN (Armenija) – 1 puna stipendija
Stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, udžbenike i zdravstveno osiguranje.
Stipendija ne uključuje:
Putne troškove do Armenije
Osiguranje
Džeparac
Izlete
5. UWC LPC Hong Kong – jedna parcijalna stipendija
Koledž ne pokriva 25% školarine (oko 8 300 eura godišnje)
Parcijalna stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, udžbenike.
Stipendija ne uključuje :
– Vize
– Putne troškove do Hong Konga
– Džeparac
– Zdrastveno osiguranje
– Cijepljenje (osim cijepljenja protiv gripe)
– Naknade za univerzitetske aplikacije
6. UWC ROBERT BOSCH (Njemačka) – jedna puna stipendija
Stipendija pokriva troškove dvogodišnjeg školovanja prema Programu međunarodne mature na engleskom jeziku (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP) uključujući internatski smještaj, prehranu, udžbenike i osnovno zdravstveno osiguranje.
Stipendija ne uključuje:
– Putne troškove do Njemačke
– Troškove projektnog tjedna (oko 300 Eura)
– Zdravstveno osiguranje
– Laptop i kalkulatore
– Džeparac
– Vize i dozvole
– Povratni depozit za odštetu (300 Eura)
– Naknade za univerzitetske aplikacije
SELEKCIJSKI PROCES
Selekcijski proces sastoji se od dva dijela:
Prvi dio
Nakon zaprimanja prijava, članovi komisije provjeravaju da li su ispunjeni uvjeti konkursa. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, pristupiti će pisanju pismenog ispita općeg znanja koji će se istovremeno održati 27.2.2016. godine u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. Kandidati pristupaju ispitu na mjestu koje izaberu u aplikaciji.
Na test treba ponijeti pribor za pisanje i kalkulator. (mobilni telefon se ne može koristiti umjesto kalkulatora.)
U prvom dijelu selekcijskog procesa ukupni broj bodova određuje se:
Ocjene iz srednje škole (opći uspjeh) – 30%
Sadržaj i kvaliteta aplikacijskog formulara (posvećenost idealima i ciljevima UWC pokreta) – 20%
Test općeg znanja – 50%
Maksimalna ocjena za svaku kategoriju je 5, a rezultati se zaokružuju na dva decimalna mjesta.
Drugi dio
Nakon obrađenih rezultata prvog dijela, komisija određuje bodovni prag sukladno statističkoj raspodjeli na osnovu kojeg se određuje broj učenika koji će biti pozvani na finalnu selekciju.
Finalna selekcija se sastoji od intervjua i grupnog rada, a održati će se u Mostaru, 12. i 13.3.2016. godine.
Ukupni broj bodova računa se iz tri komponente:
Rezultati prvog dijela selekcije – 50%
Intervju – 25%
Grupni rad – 25%
Rezultati finalne selekcije biti će objavljeni na oglasnoj ploči UWC Mostar, a svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima putem elektronske pošte.
Od selekcije za 2016. -2017. Školsku godinu, formulari o primanjima roditelja potrebni su za sve Koledže.
Potrebno ih je poslati u zatvorenoj kuverti i otvaraju se tek nakon finalne selekcije. Na osnovu tog formulara određuje se iznos koji porodica može platiti za pojedine troškove školovanja za učenike koji prođu selekciju.
POTREBNI DOKUMENTI
Prijave će se primati isključivo ako su poslane preporučeno poštom i elektronski na adresu [email protected]
Ukoliko ne dobijete povratnu informaciju od pošte ili od UWC Mostar da je Vaša aplikacija zaprimljena, molimo da nas kontaktirate telefonom na 036 320 601.
Aplikacijska dokumentacija se sastoji od:
– Popunjeni prijavni obrazac —>
– Popunjeni UWC aplikacijski formular —>
– Ovjerenu fotokopiju svjedodžbe prvog razreda četverogodišnje srednje škole
– Prijepis ocjena prvog polugodišta drugog razreda četverogodišnje srednje škole (ovjeren od strane škole)
– Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o BiH državljanstvu
– Preporuku jednog profesora (na linku dolje, sekcija D unutar UWC aplikacijskog formulara)
– formular o primanjima roditelja u zatvorenoj posebnoj koverti s odgovarajućom dokumentacijom —>
FORMULARI/OBRASCI
UWC_aplikacijski_formular
Prijavni obrazac
formular_o_primanjima_roditelja
PRIMJERAK TESTA OPĆEG ZNANJA
Primjerak test općeg znanja možete preuzeti na linku dolje.
Test-hr
Test-bs
Test-sr

(uwcmostar.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.