OVO SU PRAVI TERORISTI: Europa odobrila tri genetski modificirana organizma! Od danas će se koristiti u prehrani ljudi i životinja


Europska komisija je nedavno odobrila tri genetski modificirana organizma za upotrebu u hrani i hrani za životinje – Monsantovu i Bayerovu GMO soju MON 87708 x MON 89788, soju MON 87705 x MON 89788 i soju FG 72, javlja Predstavništvo Komisije u Zagrebu

Sva navedena GMO soja je prošla sveobuhvatan postupak odobrenja te dobili pozitivnu znanstvenu ocjenu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Odluke o odobrenju ne odnose se na uzgoj.

Ishod glasanja država članica u stalnom i žalbenom odboru glede danas odobrenih GMO-ova bio je da „nema mišljenja“, pa je Komisija donijela te odluke koje su bile na čekanju.

Odobrenja vrijede deset godina, a na sve proizvode proizvedene od tih genetski modificiranih organizama primjenjivat će se stroga pravila EU-a o označivanju i sljedivosti.

novi-svjetski-poredak.com