Postupak obavljanja Anerkennunga (nostrifikacije) u SR Njemačkoj za medicinske sestre


Donosimo Vam pregled postupka nostrifikacije / priznavanje statusa medicinske sestre, poznatijeg kao Anerkennung in Deutschland.

U nastavku možete pronaći taksativni pregled informacija vezanouz obavljanje postupka nostrifikacije, poznatijeg kao Anerkennung u SR Njemačkoj:

 • Za priznavanje zvanja Medicinska sestra – medicinski tehničar neophodna je razina B2 Njemačkoj jezika (opće znanje – Allgemein ) što podrazumjeva položen ispit u SR Njemačkoj.
 • Ukoliko se za certifikat poznavanja jezika polaže izvan SR Njemačke, obavezan je certifikat Goethe Insituta ili austrijski OSD.
 • Postoji mogućnost polaganja i ispita  Deutsch – Zertifikate für medizinische Fachkräfte odnosno telc Deutsch B1-B2 Pflege, koji je isto tako važeći te ne obuhvaća opće znanje njemačkog jezika. Ovu mogućnost ispita pruža vam TELC.
 • Sažeto napisan životopis, tabelski i pregledno.
 • Školske svjedodžbe/svaka godina školovanja u zdravstvu.
 • Uvjerenje o završenoj školi i položenom završnom ispitu (srednja škola – podrazumijeva prijepis svih ocjena, te sati teorijske i praktične nastave, podrazumjeva i završni ispit – matura –  za Medicinsku sestru/tehničara).
 • Završni ispit (matura) iz srednje škole.
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (državni ispit, licenca).
 • Potvrde” svih poslodavaca koje ste dosada imali i poslu kojeg ste obavljali u medicini. tu se misli na detaljan opis zadaća i odgovornosti. (U domovini ili inozemstvu).
 • Prijava boravka u Njemačkoj.
 • Osobna iskaznica ili Putovnica.
 • Internacionalni međunarodni rodni list.
 • ŠALJU SE; KOPIJE SVI OVJERENIH PRIJEVODA (ovjerene u Rathaus – u) OD STRANE SUDSKOG TUMAČA REGISTRIRANOG U ZEMLJI ČLANICI EUROPSKE UNIJE. Nitko vas nema pravo tražiti ponoviti prijevod ako je prijevod obavljen u zemlji članici. Članak se nalazi na dnu stranicehttps://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_hr.htm
 • Formular koji morate isprintati, ispuniti i potpisati – strana 5 – 6. Tu se ujedno nalazi i sva dokumentacija koja vam je potrebna za nostifikaciju diplome u SR Njemačkoj (Njemački jezik). Kao primjer uzeo sam Reierung von Oberbayern.

Ovo su najosnovinije informacije koje su vam potrebne da krenete u proces nostifikacije. No, naime ima toga još, pa krenimo dalje.

Ukoliko imate završenu SSS, sa odrađenim pripravničkim stažom i položenim stručnim ispitom, dakle to podrazumijeva 1 godinu staža, MORATI će te odrađivati dodatno praxu u Njemačkoj kako bi vam se kvalifikacije priznale i izaći na ispit ili samo odabrati opciju ispita ako vam je znanje jezika izanredno. Zašto? Zato jer SSS nije usklađena sa zakonima Komisije EU (članak 33(1) Direktive 2005/36/EK). Nedostaje vam određen fond sati praktičnog dijela (ca 800 sati), te ovdje niste ovlašteni raditi Proces zdravstvene njege, odnosno; “Planirati i nadzirati provođenje zdravstvene njege”, dok ne napravite razliku, odnosno položite ispit/završite praktični dio. Što znači da ste do tada izjednačeni sa pomoćnim osobljem. Koliko sati, kada, kako i koliko će vas sve to koštati, dobit će te odgovor iz Regierunga sa detaljnim uputama, kada izvršite sve gore navedeno. Odgovoriti morate kroz 20 – tak dana, odnosno javiti što ste odlučili, jer uvijek vam nude 2 izbora. Stoga pošaljite kompletnu dokumentaciju i primiti će te daljnje upute.

Iskustva članova se uvelike ne razlikuju, no postoje male razlike zavsno od pokrajne u kojoj se nalazite. U pravilu se svodi na 6 mjeseci praxe sa 2 mjeseca teorije, bez primanja i samostalno plaćanje škole, koja može iznositi i nekoliko tisuća eura. Ispit izađe ca 500 eura.

Za one sa SSS sa određenom količinom radnoga iskustva, min. 5 uzastopnih godina na bolničkim radilištima (posebice JIL), postoji mogućnost direktnog Anerkennunga. Odluke su individualne te čekati odgovor od Regierunga, mada su u pravilu za vas pozitivne.

Za sve one sa VŠS (viša stručna sprema je isto što i bacc. odnosno i prvostupanjska, jer ne može biti izjednačena sa visokom stručnom spremom – VSS, koja je viši stupanj obrazovanja).

VSS – magisterij.

Uz sve dokumente navedene gore, priložiti i sljedeće;

 • Svjedodžba o završenom Studiju.
 • Dodatna isprava o Studiju – ako je niste dobili, zatražite je od ustanove gdje ste studirali. Sadrži sate teorije i praxe, te ocjene.
 • Potvrda temeljem podataka iz Registra, HKMS – bitna je stavka sukladna članku 33(1) Direktive 2005/36/EK.
 • Radna dozvola (proizvoljno, moguće je da vas zatraže, vrijedi i za SSS).
 • Ugovor o radu (proizvoljno – morate dokazati gdje trenutno radite, te će vas vjerovatno tražiti ugovor, vrijedi i za SSS).
 • Potvrda o nekažnjavanju – Njemačka (ne starija od 3 mj, vrijedi i za SSS).

Svi sa VŠS moraju dobiti direktan prolaz – Anerkennung. Što znači nakon provjere svih papira, samo dokazati znanje jezika. Rješenje će te dobiti pisanim putem. Potrebno je uplatiti 65 Eura.

Dodatne informacije vezane uz struku OVDJE

(msmt.info)

Leave a Reply

Your email address will not be published.