Roditelji iz Sarajeva koji nisu vakcinisali djecu dobili pozive od inspekcije


Majke su podijelile fotografije poziva na društvenim mrežama, a u njima se izričito kaže da je ne dolazak kažnjiv.
U pozivu se dalje navodi kako je KUIP KS podatke o nepotpunoj vakcinaciji djece dobio od JU Dom zdravlja KS, te da je potrebno da se izjasne o tome jer će protiv njih biti pokrenut prekršajni postupak u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

“U slučaju spriječenosti dolaska, dužni ste o tome odmah obavijestiti ovaj organ. Ako se ne odazovete na ovaj poziv, a izostanak ne opravdate u roku od 24 sata, možete biti privedeni, a pored toga i kažnjeni u skladu s članom 109. Zakona o inspekcijama KS novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM. Ako usljed neopravdanog izostanka nastanu troškovi u postupku, može se odrediti da te troškove snosite”, navodi se u se u napomeni.

Pozive potpisuju kantonalni sanitarni inspektori KUIP KS.

Podsjetimo, zdravstveni inspektori u Republici Srpskoj su u martu ove godine podnijeli su protiv četiri roditelja koji su izričito odbili da vakcinišu dijete zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima. Jednom roditelju je već izrečena novčana kazna. Većina roditelja odazvala se pozivu koji im je inspekcija uputila, a mali broj je odbio potpuno vakcinaciju.

U oba entiteta usvojen je Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnik o imunizaciji i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti kojim je definisano da, između ostalog, obavezna imunizacija obuhvata sistematsku imunizaciju djece i omladine određenog uzrasta.

Sistematsku imunizaciju započinje zdravstvena ustanova u kojoj je dijete rođeno, a nastavlja nadležna organizaciona jedinica doma zdravlja na čijem području dijete ima prebivalište. Nadležna služba doma zdravlja sačinjava evidenciju svih osoba koje podliježu sistematskoj imunizaciji, formira kartoteku, planira i sprovodi imunizaciju, vodi evidenciju o tome te osobi koja se imunizuje zakazuje naredni termin sistematske imunizacije.

Vakcinalni status osoba koje podliježu sistematskoj imunizaciji provjerava se tako što nadležna organizaciona jedinica doma zdravlja u kojoj se sprovodi vakcinacija, u propisanim rokovima, vrši reviziju kartoteke. Osobe za koje se utvrdi da nemaju uredan vakcinalni status poziva se na vakcinaciju. Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi, obavještava se jedan od roditelja/staratelja osobe koja se vakciniše.

Izvor:klix.ba