Sarajevska policija raspisala konkurs za prijem 280 kadeta


Konkurs će biti otvoren do 17. aprila 2019. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) raspisalo je konkurs za upis 280 kadeta Policijske akademije.

Konkurs će biti otvoren do 17. aprila 2019. godine.

Pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu.

Sa izabranim kandidatima – kadetima MUPRS će zaključiti posebni ugovor o regulisanju međusobnih obaveza, kojim će se, između ostalog, kadeti obavezati da će po završetku osnovne policijske obuke obavljati poslove policijskog službenika najmanje pet godina u organizacionim jedinicama Ministarstva.

fokus.ba