Studiranje u Sloveniji


Kako do upisa? U sljedećih par koraka prikazat ćemo kako da upišete se na fakultet/srednju školu:

  1. Predati dokumente iz BiH škole na priznavanje. Bilo da se prvi put upisujete na fakultet ili da ste završili fakultet (upisujete 2. stepen Bolonjskog procesa) ili da ste položili određene ispite u BiH pa se želite prebaciti i studirati u Sloveniji.  (Postupci temelje na odlukama Zakona o procjeni i priznavanju obrazovanja (Uradni list RS, št.[3]87/11, [4]97/11 – popr. in [5]109/12) uzimajući u obzir medjunarodne i nacionalne zakone te multilateralne i bilateralne sporazume, koje je ratifikovala Republika Slovenija na području priznavanja obrazovanja.)

       Priznavanje mora napraviti svako ko želi nastaviti obrazovanje na području Republike Slovenije. Postupak traje najviše dva mjeseca od dana kad se preda potpuna papirologija. Od priznavanja zavisi šta dalje. Cijeli postupak je potpuno besplatan.

  1. U slijedećem dokumentu je spisak fakulteta i akademija koje nudi Univerzitet u Ljubljani sa smjerovima i kraćim informacijama o njima vodnik-prvostopenjski_slo_web. (trenutni dokument je 2013/2014 naslovit je jer tad izišao, vrijedi i za dalje godine ili spisak škola OVDJE )
  2. Nakon toga se dokumenti predaju na fakultete (škole) i kroz mjesec dana se dobija odgovor o upisu na fakultet.
  3. Prijavni rokovi su od 5. februara do 1.augusta (u zavisnosti od fakulteta do fakulteta), a upisi na fakultet traju od 5. do 30. septembra
  4. Strani državljani iz država nečlanica EU sa kojima je potpisan sporazum (BiH, Makedonija, Crna Gora) ne plaćaju školarine za redovni studij tj. cijene su iste kao i za Slovenske državljane (master građevine 29 eura upisnina, bachelor ekonomije 24 eura, jedino za neke fakultete može biti veća jer pri upisu odmah uplaćujete za neke odjevne predmete (medicinski fakultet)) .

Univerzitet u Ljubljani omogućuje studentima:

  • subvencije za prevoz medjugradskim autobusima po cijelom gradu,
  • mogućnost rada preko studentskih servisa (da bi vidjeli kako do posla kliknite OVDJE),
  • subvencije za studentsku prehranu i
  • zdravstvene usluge u zdravstvenim ambulantama.

Za sve detaljne informacije kako/gdje/koliko/kad se možete obratiti na: