Ured za reviziju BiH: Kako je državna vlast trošila novac iz tekuće rezerve


Ured za reviziju institucija BiH utvrdila je da za četiri godine nije sprovedena nijedna od izrečenih preporuka koje se odnose na raspodjelu i korištenje sredstava tekuće rezerve, te smještaj aktivnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Od pet izdatih preporuka za izvještaj “Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve”, dvije su djelimično sprovedene, a za tri su preduzete početne aktivnosti, dok su za samo jednu od šest preporuka za izvještaj “Smještaj aktivnih vojnih osoba u Ministarstvu odbrane BiH” preduzete početne aktivnosti.

Prema važećim zakonima, pravo na raspodjelu sredstava tekuće rezerve imaju tri člana Predsjedništva BiH, te predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Praćenjem realizacije preporuka revizije učinka utvrđeno je da se tekuća rezerva i dalje dodjeljuje na isti način i da nije riječ o hitnim i nepredviđenim situacijama čiji bi izostanak finansiranja imao posljedice po društvo, te da se sredstva iz tekuće rezerve dodjeljuju bez zadovoljenja principa transparentnosti i načina izvještavanja o utrošku sredstava.

Što se tiče transparentnosti u postupcima dodjele sredstava tekuće rezerve, sredstva tekuće rezerve se dodjeljuju bez javno objavljenih kriterijuma za apliciranje i uslova korištenja, konstatovali su revizori.

U njihovim nalazima dodaje se da se dio sredstava tekuće rezerve kojim raspolažu predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara i članovi Predsjedništva dodjeljuje na osnovu uopštenih i neiscrpnih internih kriterijuma, te da nisu utvrđene oblasti od posebnog javnog interesa koje će se na transparentan način finansirati iz sredstava tekuće rezerve.

S obzirom da ove oblasti nisu definisane i dalje je prisutna praksa finansiranja istih korisnika u toku budžetske godine i putem sredstava tekuće rezerve i putem sredstava tekućih grantova institucija BiH, za iste ili slične namjene, a trenutno stanje u revidiranoj oblasti i dalje karakteriše izraženo diskreciono pravo donosilaca odluka, ističu revizori.

Iz Ureda za reviziju institucija BiH naglašavaju da je došlo do pomaka u segmentu praćenja utroška sredstava na način da odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve za neprofitne organizacije i pojedince sadrže odredbu o obavezi dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava.

Predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara u 2017. godini imali su na raspolaganju 3.307.000 KM tekuće rezerve, od čega su neprofitnim organizacijama i pojedincima u svhru finansijske podrške dodijelili 175.400 KM, dok su tri člana Predsjedništva od istog iznosa koji im je bio na raspolaganju dodijelili 359.560 KM.

Prateći realizaciju preporuka koje se odnose na raspodjelu i korištenje sredstava tekuće rezerve, te smještaj aktivnih vojnih osoba u Ministarstvu odbrane BiH, Kancelarija za reviziju institucija BiH zaključila je da nijedna od preporuka nije sprovedena i da u revidiranoj oblasti nije bilo napretka.

U izvještaju se ističe da su troškovi za smještaj aktivnih vojnih osoba, koji na godišnjem nivou iznose više od osam miliona KM, ostali nepromijenjeni.

klix.ba