Uvjeti za izdavanje vize u slučaju zapošljavanja kao ljekar, zubar, magistar farmacije, veterinar ili medicinsko osoblje!


Za individualno zapošljavanje kao ljekar, zubar, magistar farmacije i veterinar nije samo potrebna boravišna dozvola, već i radna dozvola koju izdaje Savezna agencija za rad u Njemačkoj i dozvola za rad u struci (Berufserlaubnis) izdata od nadležne savezne vlade. Ambasada automatski u postupku izdavanja vize provjerava da li će radna dozvola biti odobrena, piüe njemačka ambasada u Sarajevu!
Zahtjev za dozvolu za rad u struci morate predati u nadležnoj instituciji (prije predaje zahtjeva za izdavanje vizu!)

Prilikom predavanja zahtjeva trebate priložiti slijedeću dokumentaciju:
-pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci ( i 2 fotokopije)
-2 potpuno popunjena zahtjeva za vizu
-2 aktuelne biometrijske fotografije
-taksa za obradu zahtjeva u visini od 120KM (cijena u BiH)

Pored navedenih trebate dodatno priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije:

1. Za zaposlenje kao ljekar/veterinar/magistar farmacije:
-ugovor o radu sa firmom iz Njemačke
-dokaz o kvalifikaciji/svjedočanstva, prevedana na njemački jezik
-Dozvola za rad tj. potvrda da će ista biti izdata
-dokaz o ekvivalentnosti diplome (www.anabin.de)
-Dokaz o poznavanju njemačkog jezika, najmanje B2 certifikat izdat od strane Goethe Instituta, ÖSD-a, TelC GmbH ili TestDaF.

2.za zaposlenje kao medicinsko osoblje:
-dvojezični ugovor o radu potpisan od svih strana učesnika (njemačka Agencija za rad, BIH Agencija za rad i zapošljavanje, poslodavac iz Njemačke i posloprimac)
-Dokaz o poznavanju njemačkog jezika, najmanje B1 certifikat izdat od strane Goethe Instituta, ÖSD-a, TelC GmbH ili TestDaF, po pravilu ne stariji od godinu dana
-Uvjerenje izdato od centralne Agencije za rad i posredovanje (ZAV).
-Diploma o završenoj srednjoj školi sa prevodom na njemački jezik

Bitne upute:
-Zahtjev za dozvola za rad u struci mora biti predat prije apliciranja za vizu.
-Postojeći ugovor o radu odnosno čvrsta ponuda za posao ne podrazumijeva pravo na radnu dozvolu.
-Nijemci i EU državljani se kod dodjele radnih mjesta tretiraju prioritetno.
-Obzirom da je za vizu potrebna saglasnost Savezne agencije za rad (ZAV), obrada zahtjeva može trajati i do mjesec dana. Zahtjeve za vizu trebate lično
predati u Ambasadi. Potrebno je zakazivanje online-termina putem www.sarajewo.diplo.de

Treba navesti da za svaku državu na Balkanu postoji Sarajevska ambasada sa svim ovim informacijama, pa potražite za svoju zemlju!

Izvorni link dokumenata sarajevske ambasade možete pregledati na OVOM LINKU-Ambasada Sarajevo!

Izvor: sarajewo.diplo.de

Leave a Reply

Your email address will not be published.